Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordisk Økonomisk Oversikt, juni 2013: Litt mindre medvind

| 11-06-2013 09:00

Dette fremgår av Nordeas Nordisk Økonomisk Oversikt, en rapport med prognoser for de nordiske økonomiene, som publiseres i dag.

Selv om vinden løyer litt, skiller norsk økonomi seg fortsatt positivt ut fra de fleste andre land. Økonomene i Nordea anslår den økonomiske veksten til å bli på om lag 2 ½ prosent i år og litt lavere neste år. Det tilsier at arbeidsledigheten ikke vil øke noe særlig mer enn den har gjort hittil i år.

Husholdningenes pengebruk ser ut å bli noe mindre enn tidligere antatt. – Et moderat lønnsoppgjør bidrar blant annet til at vi har nedjustert veksten i husholdningenes kjøpekraft og privat forbruk, sier sjeføkonom Steinar Juel. – Kjøpekraftsforbedringen blir likevel veldig god sammenlignet med forbrukere i de fleste andre land, legger han til.

– Norges særegne boligprisoppgang går mot slutten
I Norge investeres det mye i boliger og i oljesektoren, mens investeringslysten og evnen i det tradisjonelle næringslivet er lav. Det har nok sammenheng med at problemene i Eurosonen forårsaker svake markeder for tradisjonelle, norske produkter. Frem til finanskrisen ble det også investert mye i næringsbygg, slik at det de siste årene har vært mindre behov for ytterligere nybygg.

– Norges særegne prisoppgang på boliger ser ut til å gå mot slutten, forteller Juel. – Vi venter svak boligprisvekst resten av dette året, så stagnasjon i 2014. Boliginvesteringene ser også ut til å nå en topp i år, fortsetter han. Boligprisene er blitt så høye at det i seg selv bremser videre oppgang, mener økonomene i Nordea. I tillegg har bankene strammet inn på kredittpraksis. Ser vi lenger frem enn 2014, kan også noe høyere renter fra Norges Bank komme til å dempe boligmarkedet.

Du kan lese hele rapporten på nordeamarkets.com

   
For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye [at] nordea.com (katrine[dot]godding[dot]boye[at]nordea[dot]com))
Johannes Stenwig, assisterende informasjonssjef, 99355276 (johannes.stenwig [at] nordea.no (johannes[dot]stenwig[at]nordea[dot]no))

Documents