Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pressemelding | 29-01-2014 09:02

–        Utviklingen det siste året viser at både privatpersoner og bedriftene på vegne av sine ansatte tar konsekvensen av at nordmenn flest kommer til å leve lenge og holde seg friske som pensjonister, og derved har stort behov for å øke alderspensjonen utover det man vil få fra Folketrygden. Myndighetenes beslutning om å utvide innskuddssatsene fra og med 2014 gjør innskuddspensjon til et enda bedre alternativ for bedriftene og deres medarbeidere, fremholder Jørund Vandvik.

Nordea Livs samlede premieinntekter økte i fjor til 8.746 millioner kroner som er rekord. Overgangen fra tradisjonell pensjonssparing med rentegaranti viser seg ved at premieinntekter for produkter med investeringsvalg samlet økte med 27 prosent til 6.155 millioner kroner, mens de for tradisjonelle produkter gikk ned med 34 prosent til 2.124 millioner kroner. Salget av risikoforsikringer økte i fjor med 10 prosent til 467 millioner kroner.

-          Vi har lykkes svært godt med satsingen på innskuddsbaserte produkter. Ved utgangen av 3. kvartal i fjor var vår andel i markedet for innskuddspensjon for bedriftskunder 16,1 prosent og blant privatkundene var markedsandelen 54,9 prosent.

Meget godt år både for kunder og eier

For Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge, ga 2013 meget tilfredsstillende resultater. Samlet forvaltningskapital økte 14 prosent til 73,3 milliarder kroner. På tross av sterk vekst ble kostnadene holdt på samme nivå som i 2012.

For kunder med innskuddspensjon ble avkastningen i de to største fondene, Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis 14,8 prosent og 14,6 prosent. Kunder som utelukkende har pensjonsmidlene plassert i aksjer gjennom fondet Aktiva Bedrift 100 kunne notere en avkastning på 24,1 prosent. Gjennomsnittlig avkastning i Aktiva Bedrift 50-fondet de siste tre årene har vært 7,3 prosent.

Den verdijusterte avkastningen til kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen ble i gjennomsnitt 5,9 prosent og realisert avkastning 4,3 prosent. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) ble 2,2 prosent.

_____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik                      Telefon 98 28 01 01

Økonomidirektør Jørn Nøstdal                       Telefon 98 28 02 30

Mer fakta om resultatet finner du i vedlagt pdf.

Fakta om Nordea Liv
Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 73,3 milliarder kroner, fordelt med ca 45,1 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 23,5 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 4,7 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 17.000 bedriftskunder og ca 240.000 privatkunder. Selskapet har 251 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (58) er administrerende direktør.

Documents