Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Skjør vekst

| 12-03-2014 09:00

I Norge ligger det an til fortsatt svak vekst i privat forbruk, stagnasjon og etter hvert noe nedgang i oljeinvesteringene og fall i boligbyggingen. Boligprisene har de siste tre måneder holdt seg noe bedre oppe enn økonomene i Nordea hadde ventet, men nyboligsalget er fortsatt svært svakt. «Den generelle vekstreduksjonen i norsk økonomi tilsier at boligmarkedet vil svekkes noe fremover», sier sjeføkonom Steinar Juel. «Boligmarkedet er normalt følsomt overfor et svakere arbeidsmarked» legger han til. Økonomene i Nordea venter at arbeidsledigheten vil komme over 4 prosent i 2014, i tillegg til at arbeidsinnvandringen vil fortsette å synke. Boligprisene anslås å gå ned med ca 10 prosent i løpet av 2014 og 2015.

I sine vurderinger av utviklingen for norsk økonomi, har økonomene i Nordea lagt til grunn at en relativt svak krone vil bedre situasjonen for norske bedrifter som konkurrerer med utlandet. Det er likevel ikke nok til å veie opp for effektene av lavere aktivitet på norsk sokkel og nedgang i boligbyggingen. «Norske bedrifter vil fortsatt ha en kostnadsmessig ulempe», sier Steinar Juel. I Økonomisk Oversikt anslås det at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret ut 2015, som er prognoseperioden i rapporten.

Gode utsikter internasjonalt
I Økonomisk Oversikt tegnes det et positivt bilde av de økonomiske utsiktene for USA, Eurosonen og Storbritannia. Også i vårt naboland Sverige ventes det en klar vekstoppgang, mens vekstutsiktene er mer avdempet for Danmark og Finland. Den økonomiske situasjonen i fremvoksende økonomier er også mer blandet. «Eiendoms- og gjeldsboblen i Kina representerer en betydelig usikkerhet for verdensøkonomien, i tillegg til den akutte krisen knyttet til Ukraina», sier sjeføkonom Steinar Juel.

Du kan lese hele rapporten på www.nordeamarkets.com

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com (joachim[dot]bernhardsen[at]nordea[dot]com))
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com)
Unni Strømstad, kommunikasjonssjef, 97753453 (unni.stromstad [at] nordea.no (unni[dot]stromstad[at]nordea[dot]no))

Documents