Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea selger alle sine aksjer i Nets Holdning A/S

| 24-03-2014 08:00

Nordea selger sin 20,7 prosents eierandel i Nets Holding A/S ("Nets", "selskapet") til et konsortium bestående av fond som forvaltes av Advent International, ATP og Bain Capital.

Betalingsløsningsbransjen blir stadig mer kompleks og internasjonal, og Nets trenger derfor en solid og erfaren eier med en klar strategisk visjon om å utvikle selskapet videre. Nordea tror bankens salg og den nye eieren vil være til fordel for Nets og Nets' kunder.

Nordeas samlede inntekter fra salget vil bli på rundt DKK 3.500 millioner (rundt EUR 470 millioner). Det gir en skattefri kapitalgevinst på nesten DKK 2.700 millioner (rundt EUR 360 millioner) som vil bli regnskapsført når transaksjonen er sluttført. Transaksjonen forventes å øke Nordeas rene kjernekapitaldekning med nesten 25 basispunkter. I tillegg vil Nordea motta et utbytte for 2013 på i alt DKK 103 millioner (rundt EUR 14 millioner).

Transaksjonen krever myndighetenes vanlige godkjennelse og forventes å bli sluttført i andre kvartal 2014. For mer informasjon om transaksjonen og partene i den viser vi til dagens pressemelding fra Nets.

   
For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 eller +46 72 235 05 15
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).

Documents