Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Mads G. Jakobsen nytt medlem av konsernledelsen

Børsmelding | 10-06-2014 15:00

Mads G. Jakobsen har jobbet i Nordea i 25 år, siden mars 2014 som nestleder i Retail Banking. Han har tidligere hatt en rekke lederstillinger i Markets i Wholesale Banking, sist som leder for FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities).

- Jakobsen har demonstrert sterkt lederskap og solid kompetanse gjennom hele sin karriere i Nordea. Hans erfaring og kunnskap vil være av stor verdi for arbeidet i konsernledelsen, sier konsernsjef Christian Clausen.

Mads G. Jakobsen er også landsjef i Danmark.

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents