Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Svein Jacobsen går ut av Nordeas styre med virkning fra 31. juli 2014

| 17-07-2014 07:15

Svein Jacobsen har underrettet styret om at hans oppdrag som styremedlem i Nordea Bank AB (publ) opphører førtidig med virkning fra 31. juli 2014. Grunnen er at han ikke vil kunne oppfylle de nye reglene om maksimalt antall styreoppdrag som trer i kraft 2. august 2014.

Styret vil være beslutningsdyktig også etter Svein Jacobsens avgang. Derfor kommer styret ikke til å innkalle til noen ekstraordinær generalforsamling for å utnevne et nytt styremedlem før ved avslutningen av den neste ordinære generalforsamlingen.

I en kommentar sier Svein Jacobsen, som har vært medlem av Nordeas styre siden 2008, at han sterkt beklager dette utfallet. Svein Jacobsen har styrearbeid som sin hovedbeskjeftigelse, og dette har vært en vanskelig beslutning sett opp i mot de øvrige styrevervene han har i dag.

  
For mer informasjon:

Claus Christensen, leder av Group Identity and Communications, +45 25 24 89 93
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Documents