Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

EBAs stresstest bekrefter Nordeas sterke posisjon

Børsmelding | 26-10-2014 12:01

Det europeiske banktilsynet (EBA) offentliggjorde søndag resultatet av sin stresstest av banker i EU. Testen bekrefter Nordeas sterke posisjon, siden banken endte godt over de fastsatte terskelverdiene.

Ved utgangen av 2013 var Nordeas proforma rene kjernekapitaldekning (tier 1) i henhold til de nye kapitalreglene (CET1%) på 13,9 prosent.

Med det negative scenariet var Nordeas rene kjernekapitaldekning ved utgangen av 2016 på 12,0 prosent (11,8 prosent i 2015) som er godt over terskelen på 5,5 prosent som EBA har satt.

Den europeiske sentralbanken (ECB) offentliggjorde samtidig sin omfattende gransking av kvaliteten på eiendeler og stresstest av banker i euroområdet, som inkluderer Nordeas finske datterselskap, (Nordea Bank Finland Abp). Resultatene bekrefter Nordea Bank Finlands sterke posisjon med en ren kjernekapitaldekning på 10,4 prosent ved utgangen av stresstestperioden.

For detaljerte fakta se:

EBAs nettside 
   
http://wwww.eba.europa.eu/
ECBs nettside
   
http://www.ecb.europa.eu

   
For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 0515
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Documents