Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Økonomisk Oversikt, desember 2014:  Behov for vitaminer

| 02-12-2014 09:00

Stor usikkerhet om oljeprisen
I Nordea Markets’ makroøkonomiske rapport Økonomisk Oversikt som publiseres i dag, har økonomene i Nordea markert nedjustert anslaget for oljeprisen fremover. - Oljeprisen ventes å komme noe opp fra de nivåene vi nå ser, sier sjeføkonom Steinar Juel. - Det skyldes at lave priser etter hvert vil gjøre at produksjonen fra skiferfeltene i USA reduseres. Det er imidlertid usikkert hvor langt ned prisen må, før det skjer i tilstrekkelig grad, legger han til.

Med et oljeprisanslag på om lag 75 dollar fatet neste år og 85 dollar i 2016 venter økonomene i Nordea at oljeinvesteringene i Norge faller med 15 prosent i 2015 og 5 prosent i 2016. Skulle imidlertid oljeprisen falle til 60 dollar per fat, vil oljeinvesteringene reduseres vesentlig mer, særlig i 2016.

Lavere oljepris vil merkes i hele den norske økonomien
Lavere oljepris med tilhørende lavere oljeinvesteringer vil trekke ned veksten i norsk økonomi. I Økonomisk Oversikt anslås veksten i fastlands-Norge til 1 ½ prosent neste år og 2 prosent i 2016. Arbeidsledigheten vil stige noe, og lønnsveksten vil dempes. Det vil bidra til lavere vekst i privat forbruk og i etterspørselen etter boliger. Lavere oljepris stimulerer imidlertid tradisjonell norsk eksport fordi kronen svekkes, og veksten internasjonalt blir noe høyere. - Lav oljepris virker negativt på norsk økonomi, men er en vitamininnsprøytning for våre handelspartnere, sier Steinar Juel. Skulle oljeprisen falle mer, mener økonomene i Nordea det også blir aktuelt med rentekutt fra Norges Bank.

Du kan lese hele rapporten på www.nordea.com

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com (joachim[dot]bernhardsen[at]nordea[dot]com))
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com (thina[dot]margrethe[dot]saltvedt[at]nordea[dot]com))
Unni Strømstad, kommunikasjonssjef, 97753453 (unni.stromstad [at] nordea.no (unni[dot]stromstad[at]nordea[dot]no))

Documents