Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas årsberetning offentliggjøres i dag

Børsmelding | 12-02-2015 09:00

I beretningen beskrives Nordeas vei mot fremtidens relasjonsbank. I 2014 fikk Nordea 90 000 nye Fordel Pluss-, Premium- og Private Banking-kunder og har nå 3,2 millioner relasjonskunder. Nordea ble videre rangert som den ledende banken for store selskaper i Norden av Greenwich og tok et stort steg i å befeste sin posisjon som den største tilbyderen av kapitalforvaltningstjenester i regionen. Midler til forvaltning økte til EUR 262 milliarder, som er det høyeste noensinne.

De raske endringene i kundeatferd fortsatte gjennom året med digitalisering som en hoveddriver for endring i banksektoren. Høsten 2014 lanserte Nordea et program som skal gjøre banken i stand til å utvikle enkle løsninger som i enda større grad kan tilpasses kundens behov. Programmet, som presenteres i årsberetningen, omfatter en økning i IT-investeringene på 30–35 prosent de neste årene og bygging av nye kjernesystemer og betalingsplattformer.

Årsberetningen opplyser også om godtgjørelsen til konsernledelsen i 2014. Den samlede godtgjørelsen til konsernsjefen i 2014 var EUR 2,4 millioner sammenliknet med EUR 2,2 millioner i 2013. Økningen skyldes høyere oppnåelse av de fastsatte målene for den variable lønnsdelen som blant annet er knyttet til kundetilfredshet og økonomisk resultat.

– Nordea har som mål å ha konkurransedyktige, men ikke markedsledende godtgjørelser for alle medarbeiderne, også konsernsjefen og konsernledelsen. Som i tidligere år gjenspeiler godtgjørelsene det faktum at Nordea er blant de største bankene i Europa og et av de største selskapene i Norden, sier Marie Ehrling, som er leder av styrets godtgjørelseskomité og nestleder i styret.

Årsberetningen kan lastes ned (på engelsk) fra www.nordea.com/ir. Rapport om samfunnsansvar for 2014 og Kapital- og risikostyringsrapport (Pilar 3) for 2014 vil også kunne lastes ned (på engelsk) fra nettsiden senere i dag.

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210


Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents