Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Økonomisk Oversikt, mars 2015: Uvanlige tider

| 11-03-2015 09:00

Oljeprisen ventes noe opp
I Nordea Markets makroøkonomiske rapport Økonomisk Oversikt som publiseres i dag anslår økonomene i Nordea at oljeprisen vil komme mer opp i andre del av 2015 og i 2016. - Det er stor usikkerhet knyttet til oljeprisen, men den er nå for lav til at det over tid vil bli produsert nok olje, sier sjeføkonom Steinar Juel. Det er nå klare tegn til redusert boreaktivitet på skiferfeltene i USA, noe som etter hvert vil bety at oljetilbudet vil dempes.

Økonomene i Nordea anslår et fall i oljeinvesteringene i Norge på 20 prosent i år og ytterligere 10 prosent i 2016. Det fører til et mindre stramt arbeidsmarked, lavere lønnsvekst og i sum til at veksten i fastlands-Norge kan anslås til 1,5-1,75 prosent de neste to årene.

Ekstremt lave rente
Både i Eurosonen, Sverige, Danmark og Sveits er det nå negative styringsrenter. De pengepolitiske tiltakene som er satt i verk i Eurosonen har bidratt til svakere euro, noe som sammen med oljeprisfallet har styrket vekstutsiktene noe. I Økonomisk Oversikt har økonomene i Nordea justert vekstanslagene for Eurosonen noe opp. Det vil likevel gå flere år før det blir aktuelt å heve renten i Eurosonen. Både i USA og i Storbritannia ligger det derimot an til en begynnende renteoppgang senere år, etter over seks år med ekstremt lave renter.

Du kan lese hele rapporten på nordea.com

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com (joachim[dot]bernhardsen[at]nordea[dot]com))
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com (thina[dot]margrethe[dot]saltvedt[at]nordea[dot]com))
Johannes Stenwig, ass. kommunikasjonssjef, 993 55 276 (johannes.stenwig [at] nordea.no (johannes[dot]stenwig[at]nordea[dot]no))

Documents