Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea selger kortinnløsningsvirksomheten til Nets

Børsmelding | 15-06-2015 09:00

Nordea har inngått en avtale om salg av bankens kortinnløsningsvirksomhet til Nets Holding A/S

Kortinnløsning er en tjeneste som gjør det mulig for bedriftskunder å akseptere betaling med kort på salgssteder og ved netthandel.

- Salget av kortinnløsningsvirksomheten og etableringen av partnerskapet med Nets vil sikre våre bedriftskunder et konkurransedyktig langsiktig kortinnløsningstilbud. Regelverksendringer og den raske teknologiske utviklingen i sektoren krever både en større skala på virksomheten og betydelige investeringer av selskapene som tilbyr kortinnløsningstjenester. Nets har størrelsen som trengs, og kan følge med i den teknologiske utviklingen og foreta de nødvendige investeringer i fremtiden, sier Lennart Jacobsen, leder for Retail Banking.

Kortinnløsningsvirksomheten selges for EUR 230 millioner basert på selskapsverdi. Nordeas realisasjonsgevinst etter skatt blir på rundt EUR 175 millioner som vil bli regnskapsført under andre driftsinntekter når transaksjonen er sluttført.

Transaksjonen krever myndighetenes vanlige godkjennelse og forventes å bli sluttført i fjerde kvartal 2015.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Documents