Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Økonomisk Oversikt, september 2015: Utfordrende vei fremover

| 02-09-2015 09:00

Oljeprisen ser ut til å bli lav lenger enn tidligere ventet. Det fører til lav vekst i norsk økonomi ut 2017.

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Økonomisk Oversikt», som publiseres i dag, anslår økonomene i Nordea at Norges Bank vil kutte renten to ganger til i løpet av de kommende 12 måneder. Skulle kronen styrkes vesentlig, kan null-rente også bli en realitet i Norge.

Norsk økonomi er rammet av overproduksjonen av olje i verden. Oljeproduksjonen synker noe utenfor OPEC, men langsommere enn ventet, samtidig som OPEC-landene har økt sin produksjon. OPEC-landenes uvilje mot å holde tilbake egen produksjon kombinert med svakere vekst i Kina og utsikter til økt produksjon fra Iran når sanksjonene mot landet ventelig fjernes, gjør at økonomene i Nordea har nedjustert prognosene for oljeprisen.
-Prisen vil trolig ikke nå 70 dollar fatet før sent i 2017, sier sjeføkonom Steinar Juel.
Han legger til at skulle det bli kamp om markedsandeler mellom de politiske rivalene Saudi Arabia og Iran, kan det ta enda lengre tid før oljeprisen kommer vesentlig opp..

Omstillingene i norsk økonomi har begynt. Kraftig svekkelse av kronen har bidratt til sterk vekst for turistnæringene og til vekstoppgang i norsk vareeksport utenom olje. Gjennomførte og ventede rentekutt demper konjunktursvikten i norsk økonomi. De bidrar til høy vekst i forbrukernes kjøpekraft selv om lønnsveksten avtar, og til fortsatt prisoppgang på boliger og økt boligbygging. Arbeidsledigheten stiger likevel gradvis og ventes videre opp.

Internasjonalt er det svakere utsikter for mange fremvoksende økonomier, herunder Kina, mens oppgangen i de rike landene har festet seg. I amerikansk økonomi er man nå nær det som defineres som full sysselsetting, og økonomene i Nordea venter derfor at sentralbanken vil begynne å heve renten sent i år. Bank of England antas å følge på i første del av 2016, mens en renteøkning i Eurosonen ligger langt frem, trolig ikke før i 2018.

Du kan lese hele rapporten på https://nexus.nordea.com/research/series/383 eller på www.nordea.com


For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com (thina[dot]margrethe[dot]saltvedt[at]nordea[dot]com))
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com (joachim[dot]bernhardsen[at]nordea[dot]com))
Synne Ekrem, senior kommunikasjonsrådgiver, 99767996 (synne.ekrem [at] nordea.no (synne[dot]ekrem[at]nordea[dot]no))

Documents