Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Resultatet for 4. kvartal og året 2015

Pressemelding | 27-01-2016 07:00

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

- 2015 var et utfordrende år med uvanlig lave renter, geopolitisk spenning og uro i markedet. Med slike markedsforhold er vi glade for å kunne rapportere en økning i inntektsnivået på 3 % i lokale valutaer[2]. I tillegg reduserte vi kostnadene til EUR 4.7mrd, som er i tråd med målet vårt, og kredittkvaliteten bedret seg også i løpet av året. Dermed økte driftsresultatet med 7 %[2]. Ren kjernekapitaldekning økte med 80 basispunkter til 16,5 %. Styret foreslår et utbytte per aksje på EUR 0,64, sammenliknet med et utdelt utbytte på EUR 0,62 per aksje for 2014.

De tre neste årene vil bli en overgangsperiode der vi skal gjennomføre endringsagendaen vår for å bli en fullt ut digital bank. Vi kommer til å iverksette noen hovedtiltak for å sikre en effektiv endringsprosess, og dette førte til en avsetning til omstruktureringskostnader på EUR 263m i fjerde kvartal. Sammen med investeringene i bankens nye kjernesystem vil resultatet av endringene gi oss en enklere og mer effektiv struktur. Det vil redusere den administrative kompleksiteten til fordel for kundene, medarbeiderne og investorene. Samtidig vil vi nå ambisjonen om å bli én bank.

Året 2015 mot året 2014 (fjerde kvartal 2015 mot fjerde kvartal 2014)[1]:

 • Netto renteinntekter EUR 5 110m, -7 %, i lokale valutaer -4 % (-8 %, -6 % i lokale valutaer)
 • Samlede driftsinntekter EUR 9 964m eks. engangsposter[2], +1 %[2], i lokale valutaer +3 %[2] (-2 %[2], uendret i lokale valutaer[2])
 • Samlede driftskostnader EUR 4 694m eks. engangsposter[2], -4 %[2], i lokale valutaer -1 %[2] (-2 %[2], uendret i lokale valutaer[2])
 • Resultat før tap på utlån EUR 5 270m eks. engangsposter[2], +5 %[2], i lokale valutaer +7 %[2], (-2 %[2], uendret i lokale valutaer)
 • Netto tap på utlån EUR 479m, -10 %, -8 % i lokale valutaer (+10 %, +12 % i lokale valutaer)
 • Driftsresultat EUR 4 791m eks. engangsposter[2], +7 %[2], i lokale valutaer +9 %[2] (-4%[2], i lokale valutaer -2 %[2])
 • Ren kjernekapitaldekning 16,5 %, opp fra 15,7 %
 • Kostnader i forhold til inntekter ned til 47,1 %[2] fra 49,3 %[2] (opp 0,2 %-poeng fra 48,9 %[2])
 • Tap i forhold til utlån på 14 basispunkter, ned fra 15 basispunkter (opp 2 basispunkter til 17 basispunkter)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,3 %[2], opp fra 11,5 %[2] (ned 0,3 %-poeng til 11,5 %)
 • Resultat per aksje, utvannet (samlet virksomhet) EUR 0,91 vs EUR 0,83 (EUR 0,21 vs EUR 0,22)
 • Foreslått utbytte per aksje på EUR 0,64 vs et utdelt utbytte per aksje på EUR 0,62 for 2014.

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 4. kv. 2015: DKK 7,46, NOK 8,94 og SEK 9,35.
[1] Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.
[2] Eks. engangsposter (2. kv. 2014: omstruktureringskostnad på EUR 190m, 3. kv. 2014: gevinst fra salget av Nets EUR 378m og verdifall på immaterielle eiendeler EUR 344m, 4. kv. 2015: gevinst fra salget av Nordeas kortinnløsningsvirksomhet til Nets på EUR 176m før skatt og omstruktureringskostnaden på EUR 263m)

For mer informasjon:
Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 1571020
Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør, +47 97753453

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents

Pressemeldinger