Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Forventet kapitalgevinst for Nordea når Visa Inc. kjøper Visa Europe Ltd.

Pressemelding | 16-02-2016 11:45

Visa Inc. og Visa Europe Ltd. offentliggjorde i november 2015 at de har inngått en avtale om at Visa Inc. skal kjøpe Visa Europe. Nordea er aksjonær og medlem i Visa Europe og forventer å kunne bokføre en gevinst når transaksjonen er sluttført. Nordeas gevinst før skatt forventes å ligge et sted mellom 90 og 130 millioner euro i kontanter med en mulig tilleggsgevinst på preferanseaksjer på rundt 25 prosent av kontantdelen. I tillegg har Nordea krav på inntekter av den solgte virksomheten som det foreløpig ikke er mulig å tallfeste.

Verdien av hele Visa Europe-transaksjonen er 16,5 milliarder euro bestående av en kontantdel på 11,5 milliarder euro og preferanseaksjer for 5 milliarder euro som kan konverteres til A-aksjer i Visa Inc., samt et mulig vederlag (earn-out) på maksimalt 4,7 milliarder euro som tidligst vil bli betalt ut fire år etter at avtalen er sluttført.

Transaksjonen krever myndighetenes godkjennelse og forventes å bli sluttført i andre kvartal 2016.

For mer informasjon:
Rodney Alfven, leder av Investor Relations, +46 (0)72 235 05 15
  
  

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

 

Documents

Pressemeldinger