Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Endringen av banken fortsetter. Det utnevnes nye medlemmer i konsernledelsen, og Retail Banking-organisasjonen justeres.

Pressemelding | 16-06-2016 08:37

Karen Tobiasen er utnevnt til Chief Human Resources Officer og medlem av konsernledelsen med virkning fra 1. juli 2016. For å kunne spisse kundefokuset enda mer har det også blitt besluttet å justere organisasjonen og dele opp Retail Banking i to forskjellige forretnings-områder: Personal Banking og Commercial & Business Banking.

Topi Manner, som nå er leder av Banking Finland and Baltics, vil lede forretningsområdet Personal Banking og blir medlem av konsernledelsen (GEM) fra og med 1. juli 2016. Mads G. Jakobsen, som i dag er nestleder i Retail Banking, vil lede forretningsområdet Commercial & Business Banking. Lennart Jacobsen som har ledet Retail Banking med godt resultat de siste tre årene, har besluttet at det er et riktig tidspunkt å gå videre på nå når neste fase starter. Han blir værende i en overgangsfase frem til 1. august.  

- Vi endrer nå banken for at vi skal bli den banken kundene forventer at vi skal være. Det betyr et langt mer spisset kundefokus og tilpasninger av prosesser og systemer til de raske endringene som skjer i kundenes behov, sier konsernsjef Casper von Koskull. 

- For at en endringsagenda skal lykkes, må HR ha en stor rolle fordi det i like stor grad handler om å endre vår egen organisasjon som det handler om teknologi og prosesser. Vi har satt et ambisiøst mål om å bli Ett Nordea, en digital, fleksibel, effektiv og solid bank som virkelig kan utnytte stordriftsfordelene og den enorme ekspertisen våre 30.000 medarbeidere har. Jeg er overbevist om at Karen med sin omfattende internasjonale erfaring fra HR og store omstillinger kan bidra enormt til vår ambisjon om å utvikle Nordea til den beste banken i våre markeder, fortsetter Casper von Koskull. 

- Lennart Jacobsen har hatt en nøkkelrolle i utviklingen av fremtidens relasjonsbank og våre digitale tjenester som vi vil ha nytte av de neste årene. Han har vært en høyt verdsatt leder, og jeg er lei meg for at jeg mister en god kollega, sier Casper von Koskull.  

Endringene i konsernledelsen og organisasjonen trer i kraft 1. juli og skal være fullt innarbeidet, også i regnskapet, før utgangen av året.  

Karen Tobiasen
Karen Tobiasen (51) begynner i Nordea den 1. juli 2016. Karen kommer fra stillingen som Chief HR Officer i Philips Lighting, der hun har hatt det overordnede ansvaret for HR & Transformation globalt. Philips Lighting er en divisjon i Royal Philips Group. Før Philips Lighting har Karen hatt en rekke internasjonale lederstillinger i SAP EMEA, sist som Senior Vice President, HR & Transformation.  

Mads G. Jakobsen
Mads G. Jakobsen (50) har hatt forskjellige lederstillinger i Nordea (og tidligere Unibank) siden 1996 og ble nestleder i Retail Banking, landsjef i Danmark og medlem av konsernledelsen i Nordea i 2014.  

Topi Manner
Topi Manner (41) har vært ansatt i Nordea (og tidligere Merita) siden 1998 og har hatt flere lederstillinger i Retail Banking siden da. I 2012 ble Topi leder av Banking Finland and Baltics og har siden 2015 også vært CEO i Nordea Bank Finland. 

For mer informasjon:
Emma Rheborg, leder av External Group Communication, +46 733 80 22 63
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 977 53 453

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents

Pressemeldinger