Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea og DNB sammen i Baltikum

Pressemelding | 25-08-2016 06:45

Nordea og DNB har inngått en avtale om å slå sammen de to bankenes virksomhet i Estland, Latvia og Litauen for å skape en ledende storbank i de baltiske landene med sterke nordiske røtter.

- Ved å kombinere kunnskapen om det baltiske markedet, det nære samarbeidet med kundene og utviklingen innenfor digitale banktjenester har Nordea de siste årene bygd opp en solid og vellykket bankvirksomhet og fått en sterk posisjon som den tredje største banken i de baltiske landene. Nå er det på tide å ta neste steg og bygge for fremtiden. Sammen vil vi få en størrelse, en styrket geografisk tilstedeværelse og et bredere produkttilbud som gjør at vi kan bli hovedbanken for kunder i de baltiske landene, sier Inga Skisaker, leder av Banking Baltic Countries, Nordea.

Nordeas og DNBs virksomhet i de baltiske landene utfyller hverandre og er en svært god kombinasjon. Nordea har bygd opp en sterk posisjon i segmentet for store bedriftskunder, mens DNB har en sterk posisjon innen segmentet små og mellomstore bedrifter. Sammen vil bankene også få en enda større og mer konkurransedyktig virksomhet rettet mot personkunder. Den nye banken vil også få en sterk geografisk tilstedeværelse med Nordeas solide fotavtrykk i Estland, DNBs solide fotavtrykk i Litauen og begge bankenes solide fotavtrykk i Latvia. Nordea og DNB har henholdsvis 1 300 og 1 800 medarbeidere og EUR 8 milliarder og EUR 5 milliarder i eiendeler[1] i de baltiske landene.

- Med over 70 bankkontorer i de baltiske landene har DNB utviklet en dynamisk og kundeorientert virksomhet. Størrelse er viktig i banksektoren i dag fordi store banker kan utnytte ressursene på en mer effektiv måte. Den nye banken vil være bedre rustet til å stå imot den økende konkurransen i regionen og kan bruke størrelsen sin til å bli hovedbanken for flere foretak, personkunder og partnere i de baltiske landene, sier Mats Wermelin, leder av Baltic Division i DNB.

Nordea og DNB vil ha like stemmerettigheter i den nye banken, men forskjellig økonomisk eierskap som vil gjenspeile den relative verdien av egenkapitalen de bidrar med til den nye banken på tidspunktet for etableringen. Avtalen er betinget av myndighetenes godkjennelse og betingelser og forventes å bli sluttført rundt andre halvdel 2017. Bankene vil drive uavhengig av hverandre frem til alle nødvendige godkjennelser foreligger. 

[1] Basert på utlån til kunder

I forbindelse med nyheten inviterer vi til pressekonferanse. Inga Skisaker, leder av Banking Baltic Countries, Nordea, og Mats Wermelin, leder av Baltic Division, DNB deltar.

Når: Torsdag 25. august kl. 11.30 CET (12.30 EET). Av sikkerhetsgrunner må gyldig ID fremvises. Hvis du vil delta på pressekonferansen, sender du en e-post til Signe Lonerte, signe.lonerte [at] nordea.com (signe[dot]lonerte[at]nordea[dot]com), +371 2911 6146.

Sted: The Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes 55, Riga, Latvia
Pressekonferansen vil bli holdt på engelsk.

 
For mer informasjon:

Nordea:

Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør, Nordea i Norge, +47 97753453, unni.stromstad [at] nordea.no (unni[dot]stromstad[at]nordea[dot]no)

DNB:

Thomas Midteide, Group Executive Vice President, Corporate Communications, DNB, +47 96232017, thomas.midteide [at] dnb.no (thomas[dot]midteide[at]dnb[dot]no)

 
Om Nordea

Nordea er Nordens største bank og blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og kontorer på ca. 600 forskjellige steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har omfattende kompetanse på tvers av det brede spekteret av produkter, tjenester og løsninger vi tilbyr innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet.

Om DNB

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Konsernet har et komplett tilbud av finansielle tjenester innenfor blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for person- og bedriftskunder. DNB er en stor aktør i mange bransjer, som vi også har en nordisk eller en internasjonal strategi for. DNB er en av verdens ledende shippingbanker og har en solid posisjon innen energi, fiskeri og sjømat.

Documents

Pressemeldinger