Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2017 opprettet

Pressemelding | 12-09-2016 17:25

På Nordeas generalforsamling i 2016 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i 2017 om valg av styremedlemmer, styreleder og revisor samt godtgjørelse til styremedlemmene og revisor.

De fire aksjonærene i Nordea med flest stemmeretter som ønsker å delta i valgkomitéen, har rett til å utnevne et medlem hver. I tillegg deltar styrets leder i valgkomiteén.

 
Valgkomitéen består av:
Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i If, utnevnt av Sampo Abp
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Katarina Thorslund, økonomisjef og viseadministrerende direktør i Alecta
Anders Oscarsson, aksjesjef i AMF og AMF Funds
Björn Wahlroos, styreleder

Torbjörn Magnusson er utnevnt til leder av valgkomitéen.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 16. mars 2017.
 

Aksjonærer som ønsker å fremsette forslag til valgkomitéen, må gjøre dette skriftlig innen 31. desember 2016 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
The Nomination Committee
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm


For mer informasjon:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Documents

Pressemeldinger