Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Resultat for 3. kvartal 2016

Børsmelding | 26-10-2016 07:00

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

- Tredje kvartal var preget av stabile forhold med lav volatilitet i finansmarkedene, men også av fortsatt lav vekst. Netto renteinntekter sank med 4 % i lokal valuta sammenliknet med tredje kvartal i 2015, men steg med 1 % sammenliknet med kvartalet før, og vi har fortsatt tro på at vi nå har lagt det verste bak oss. Netto kapitalinngang til midler under forvaltning var på rekordhøye EUR 9,6 milliarder, og Nordeas ledende posisjon innen rådgivningstjenester til bedriftskunder ble bekreftet. Målt i transaksjonsverdi rangeres vi som nummer to i Europa som global tilrettelegger av børsnoteringer. Samlede inntekter økte med 10 % sammenliknet med tredje kvartal i 2015. Kostnader i forhold til inntekter bedret seg med 1,0 prosentpoeng til 48,1 %. Kredittkvaliteten vår er fortsatt solid med tap på utlån på gjennomsnittsnivået for de siste ti årene. Til tross for en økning i ren kjernekapitaldekning på 160 basispunkter til 17,9 %, økte avkastningen på egenkapitalen med 1,2 prosentpoeng til 11,6 % sammenliknet med tredje kvartal 2015. 

Vi har nå jobbet i ett år med å styrke kulturen vår og endre måten vi driver virksomheten på. Vi forenkler vår juridiske struktur, bytter ut kjernesystemet i banken og investerer i compliance-funksjonene. Vi ansetter eksperter i verdensklasse, mange av dem med en internasjonal bakgrunn, i flere viktige strategiske posisjoner. Vårt overordnede mål er å bli den beste banken for kundene våre.

Tredje kvartal 2016 mot tredje kvartal 2015 (tredje kvartal mot andre kvartal[1]) 

 •  Netto renteinntekter EUR 1 178m, -4 %; -4 % i lokal valuta (+1 %, +1 % i lokal valuta) 
 •  Samlede driftsinntekter[1] EUR 2 466m, +9 %; +10 % i lokal valuta (+3 %, +3 % i lokal valuta)  
 •  Samlede kostnader EUR 1 183m, +7 %; +8 % i lokal valuta (-2 %, -1 % i lokal valuta) 
 •  Resultat før tap på utlån[1] EUR 1 283m, +12 %; +12 % i lokal valuta (-5 %, -5 % i lokal valuta) 
 •  Netto tap på utlån EUR 135m, +21 %; +23 % i lokal valuta (+6 %, +5 % i lokal valuta) 
 •  Driftsresultat[1] EUR 1 148m, +11 %; +11 % i lokal valuta (+7 %, +7 % i lokal valuta) 
 •  Ren kjernekapitaldekning 17,9 %, opp fra 16,3 % (opp 110 basispunkter fra 16,8 %)  
 •  Kostnader i forhold til inntekter[1] 48 %, ned fra 49 % (ned 2 prosentpoeng fra 50 %) 
 •  Tap i forhold til utlån på 16 basispunkter, opp fra 13 basispunkter (opp 1 bp fra 15 bp) 
 •  Avkastning på egenkapitalen[1] 11,6 %, opp fra 10,4 % (opp 20 basispunkter fra 11,4 %) 
 •  Resultat per aksje, utvannet EUR 0,22 vs EUR 0,19 (EUR 0,22 vs EUR 0,25) 

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 3. kv. 2016: DKK 7,4474, NOK 9,3801 og SEK 9,3713.
[1] Ekskl. engangsposter (2. kv. 2016: gevinst knyttet til VISA Inc.s kjøp av VISA Europe på EUR 151m etter skatt). 

For mer informasjon: 

Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 157 1020 Torsten Hagen Jørgensen, visekonsernsjef og Group COO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15 Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 977 53 453

Resultatet for siste kvartal

 
Informasjonen i denne pressemeldingen/rapporten er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter, svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet og/eller EUs forordning nr. 596/2014 om markedsmisbruk.
 

Documents