Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea styrker risikoorganisasjonen

Pressemelding | 08-12-2016 15:45

Nordea etablerer en ny enhet, Group Credit Risk Management, adskilt fra bankens interne kontrollenhet og Chief Risk Officer-funksjon (CRO). Julie Galbo blir ny Chief Risk Officer og leder av Group Risk Management and Control. Hun blir også medlem av konsernledelsen. Ari Kaperi blir leder av Group Credit Risk Management.

Den nye enheten får ansvaret for bankens styring av kredittrisiko. Det omfatter blant annet kredittbeslutningsprosessen og kredittkomitearbeid, kredittanalyse og kreditt-prosesser. Den nye enheten defineres som en funksjon i det såkalte førstelinje-forsvaret og inngår ikke i CRO-funksjonen, som er en funksjon i andrelinjeforsvaret for overvåkning og kontroll av risiko.

Julie Galbo, som nå er leder av Regulatory Change Management, har takket ja til rollen som Chief Risk Officer og leder av Group Risk Management and Control og blir medlem av konsernledelsen.

- Julie Galbo har omfattende kunnskap om og erfaring fra endringsledelse og ledelse i komplekse prosesser og utfordringer. Hennes inngående kjennskap til regelverk og risiko er veldig viktig for Nordea, sier konsernsjef Casper von Koskull.

Ari Kaperi går ut av konsernledelsen og blir leder av Group Credit Risk Management, et område som både vokser i betydning og som står overfor store muligheter når det gjelder å endre kredittprosessene slik at vi kan møte fremtidige utfordringer knyttet til risikostyring i en digital hverdag.

- Ari Kaperis store erfaring og kompetanse fra bankvirksomhet og kredittrisiko kan nå bli utnyttet fullt ut i den nye enheten, som får ansvaret for bankens kredittrisiko, kreditt-analyser og -prosesser. Kredittområdet skal tilpasses en ny digital hverdag, sier Casper von Koskull.

Ari Kaperi vil rapportere direkte til konsernsjefen og fortsetter i sin rolle som landsjef i Finland.

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Fra og med 1. januar 2017 består konsernledelsen i Nordea av følgende personer og roller: Casper von Koskull, konsernsjef, Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, Erik Ekman, leder av Commercial & Business Banking, Martin A Persson, leder av Wholesale Banking, Heikki Ilkka, Group CFO, Julie Galbo Group CRO, Topi Manner, leder av Personal Banking, Snorre Storset, leder av Wealth Management, Karen Tobiasen, leder av HR, Matthew Elderfield, leder av Group Compliance.

For mer informasjon: 
Christian Steffensen, pressesjef Nordea Norge, +47 408 82 373