Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Valgkomitéens forslag til Nordeas generalforsamling 2017

Pressemelding | 25-01-2017 19:40

Valgkomitéen for Nordea Bank AB (publ) ble besluttet opprettet av generalforsamlingen i 2016 og består av Torbjörn Magnusson, leder av valgkomitéen, representant for Sampo Abp, Mogens Hugo, representant for Nordea-fonden, Katarina Thorslund, representant for Alecta, Anders Oscarsson, representant for AMF og AMF Fonder, og Björn Wahlroos, styreleder. Valgkomitéen offentliggjør i dag sine forslag til Nordeas generalforsamling 16. mars 2017. Forslagene kommer også til å bli presentert i innkallingen til generalforsamlingen.

Valg av styremedlemmer og styreleder
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av alle styremedlemmer med unntak av Marie Ehrling og Tom Knutzen som har avslått gjenvalg, og gjenvalg av Björn Wahlroos som styreleder. Valgkomitéen foreslår nyvalg av Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars Wollung, som innebærer forslag om at styret utvides med ett medlem.

Forslaget er dermed at Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh og Birger Steen gjenvelges til styremedlemmer frem til og med neste generalforsamling samt at Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars Wollung velges til nye styremedlemmer for samme periode. Forslaget er videre at Björn Wahlroos gjenvelges som styreleder frem til og med neste generalforsamling.

Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars Wollung foreslås som nye styremedlemmer
Pernille Erenbjerg ble født i 1967 og er dansk statsborger. Hun har en mastergrad fra Copenhagen Business School og er autorisert revisor. Pernille Erenbjerg er administrerende direktør i TDC A/S. Hun har jobbet i TDC A/S siden 2003 i forskjellige lederstillinger og ble i 2011 utnevnt til Group Chief Financial Officer og medlem av konsernledelsen, og til administrerende direktør i 2015. I 2002–2003 var hun partner i Deloitte Touche Tohmatsu og fra 1987–2002 jobbet hun som revisor i Arthur Andersen.

Pernille Erenbjerg er styremedlem og leder av revisjonskomitéen i Genmab A/S og styremedlem og leder av revisjonskomitéen i DFDS A/S.

Pernille Erenbjerg eier ingen aksjer i Nordea.

Maria Varsellona ble født i 1970 og er italiensk statsborger. Hun har en juridisk utdannelse (Juris Doctor) fra universitetet i Palermo, Italia (Università degli Studi di Palermo). Maria Varsellona har vært sjefsjurist i Nokia abp siden 2014 og medlem av konsernledelsen siden 2016. Før hun ble medlem av konsernledelsen, var hun medlem av Executive Team i Nokia. I 2013–2014 var hun sjefsjurist og medlem av konsernledelsen i Nokia Siemens & Networks, 2011–2013 sjefsjurist og medlem av Global Leadership Team i Tetra Pak i Tetra Laval-konsernet i Sveits, og 2009–2010 sjefsjurist og medlem av Global Leadership Team i Sidel i Tetra Laval-konsernet i Sveits. I 2006–2009 og 2001–2004 jobbet hun som senior jurist i GE Oil & Gas i Italia, 2005–2006 som senior jurist i The Hertz Corporation i England og 1998–2001 som jurist hos Pini, Bingham & Partners i England og 1994–1998 som jurist hos The Greco Law Firm i Italia. I tillegg har hun forelest i internasjonal avtalerett ved universitetet i Firenze (Università degli Studi di Firenze), der hun var assisterende professor 2008–2009.

Maria Varsellona er styremedlem i Alcatel-Lucent og Alcatel-Lucent Shanghai Bell.

Maria Varsellona eier ingen aksjer i Nordea.

Lars Wollung ble født 1961 og er svensk statsborger. Han er siviløkonom fra Handelshögskolan i Stockholm og sivilingeniør fra KTH i Stockholm. Lars Wollung jobber som profesjonelt styremedlem. I 2009–2015 var administrerende direktør i Intrum Justitia AB (publ) og 2001–2008 administrerende direktør i i Acando AB (publ). Fra 1996–2001 jobbet han som konsulent i egen bedrift, 1987–1995 som konsulent i McKinsey & Company og i 1986 jobbet han i Ericsson.

Lars Wollung er styreleder i IFS AB (publ), The North Alliance Group AS og mySafety Group AB. Han er styremedlem i TF Bank AB, Bambora Top Holding AB, Tieto Abp og Dlaboratory Sweden AB.

Lars Wollung eier 15 000 aksjer i Nordea.

De foreslåtte styremedlemmene går nå gjennom sine oppdrag for å oppfylle reglene om maksimalt antall styreoppdrag på tidspunktet for generalforsamlingen og kommer til å ta de forholdsreglene som er nødvendige for å sikre dette.

Uavhengighet i henhold til svenske retningslinjer for selskapsledelse
Alle de foreslåtte styremedlemmene er å anse som uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Björn Wahlroos og Kari Stadigh å anse som uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Minst to av de foreslåtte styremedlemmene som er uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse, er derfor også uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer.

Valgkomitéens begrunnelse for dette er: Björn Wahlroos er styreleder i Sampo Abp, og Kari Stadigh er administrerende direktør og konsernsjef i Sampo Abp som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ).

Valg av revisor
I henhold til revisjonskomitéens anbefaling foreslår valgkomitéen gjenvalg av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor frem til og med neste generalforsamling.

Honorarer til styremedlemmer og revisor
Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honoraret til styrelederen til 294 600 euro, 141 300 euro til nestlederen og 91 950 euro til hvert av de andre styremedlemmene. I tillegg skal det betales honorar for møtene i compliancekomitéen, revisjonskomitéen og risikokomitéen med 48 650 euro til komitéleder og 29 600 euro til øvrige medlemmer, og for møtene i kompensasjonskomitéen med 36 050 euro til komitéleder og 25 750 euro til øvrige medlemmer. Det betales ikke honorar til medlemmer ansatt i Nordea-konsernet.

Valgkomiteen konstaterer at styrearbeidet i Nordea har blitt mer komplekst, tar mer tid – både når det gjelder tid til forberedelser og møtetid – og at sakene krever mer omfattende forberedelser i komitéene, spesielt for komitélederne. Sammen berettiger dette en økning i honoraret til styremedlemmene. Den foreslåtte økningen i styrehonoraret er på 3,5 prosent for samtlige styremedlemmer, med unntak av styrelederen, der foreslått økning er på 2,5 prosent. Den foreslåtte økningen av honorat for komitéarbeid er på 35 prosent for komitéledere og 15 prosent for øvrige medlemmer, med unntak av arbeidet i kompensasjonskomitéen, der honoraret foreslås å være uendret. Til sammen er den foreslått økningen av honoraret på 7,4 prosent. Nivået på det foreslåtte honoraret vurderes til å være markedsmessig i forhold til Nordeas virksomhet og børsverdi.

Honorar til revisor foreslås betalt etter regning.

Opprettelse av valgkomité
Det foreslås å opprette en ny valgkomité som skal fremme forslag til generalforsamlingen i 2018 på ordstyrer for generalforsamlingen, valg av styre, styreleder og revisor samt honorarer til styremedlemmer og revisorer.

For mer informasjon:
Torbjörn Magnussen, + 46 8 792 81 12

Documents