Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Resultatet for 4. kvartal og året 2016

Børsmelding | 26-01-2017 07:00

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet: 

- 2016 har sannsynligvis vært det mest begivenhetsrike året i Nordeas historie. I tillegg til bransjens utfordringer knyttet til makro og regelverk har Nordea håndtert betydelig medieoppmerksomhet og begynt implementeringen av en omfattende endringsagenda. To viktige milepæler er den nye juridiske strukturen vår og lanseringen av et termininnskuddsprodukt i det nye kjernesystemet vårt. Til tross for en utfordrende situasjon på inntektssiden i 2016 har vi forbedret vår netto rentemargin. I 2016 var inngangen av midler til forvaltning rekordhøy, og vi har bekreftet vår ledende posisjon i Norden innen rådgivningstjenester til bedriftskunder. Kostnadsutviklingen og kredittkvaliteten er i tråd med prognosene våre. Ren kjernekapitaldekning økte med 190 basispunkter i 2016 til 18,4 %, og avkastningen på egenkapitalen var 11,5 %. Nordeas styre foreslår et utbytte per aksje på EUR 0,65. 

Vi forventer at det vil skje mye i 2017 også, og vi er godt forberedt på utfordringene. Vi har en klar strategisk retning. Vi har en solid balanse og en robust forretningsmodell som gjør at vi kan fortsette å investere i plattformen vår og i endringen av banken. Vi skal fortsatt fokusere på å utvikle en fullstendig digital plattform, bedre kundetilfredsheten og gjøre organisasjonen til bransjeledende innen compliance, med en solid forretningsetikk og verdikultur som gjør at vi kan oppfylle forpliktelsene våre overfor samfunnet og skape verdi for kunder og aksjonærer. 

Året 2016 mot året 2015[1,2] (fjerde kvartal 2016 mot fjerde kvartal 2015[1,2]):

 •  Netto renteinntekter EUR 4 727m, -5 %; -3 % i lokal valuta (0 %, 0 % i lokal valuta) 
 •  Samlede driftsinntekter[1] EUR 9 754m, -2 %; -1 % i lokal valuta (+5 %, +5 % i lokal valuta)  
 •  Samlede kostnader[2] EUR 4 886m, +4 %; +5 % i lokal valuta (+9 %, +10 % i lokal valuta) 
 •  Resultat før tap på utlån EUR 5 127m, -1 %; 0 % i lokal valuta (+18 %, +17 % i lokal valuta) 
 •  Netto tap på utlån EUR 502m, +5 %; +9 % i lokal valuta (-9 %, -6 % i lokal valuta) 
 •  Driftsresultat[1,2] EUR 4 366m, -9 %; -8 % i lokal valuta (+2 %, +2 % i lokal valuta) 
 •  Ren kjernekapitaldekning 18,4 %, opp fra 16,5 % (opp 190 basispunkter fra 16,5 %)  
 •  Kostnader i forhold til inntekter[1,2] 50 %, opp fra 47 % (opp 2 prosentpoeng fra 49 %) 
 •  Tap i forhold til utlån[2] på 15 basispunkter, opp fra 14 basispunkter (ned 1 basispunkt fra 17 basispunkter) 
 •  Avkastning på egenkapitalen[1,2] 11,5 %, ned fra 12,3 % (opp 140 basispunkter fra 11,5 %) 
 •  Resultat per aksje, utvannet EUR 0,93 vs EUR 0,91 (EUR 0,27 vs EUR 0,21) 

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 4. kv. 2016: DKK 7,4453, NOK 9,2943 og SEK 9,4675.
[1] Ekskl. engangsposter (4. kv. 2015: gevinst fra salget av Nordeas kortinnløsningsvirksomhet til Nets på EUR 176m før skatt, 2. kv. 2016: gevinst knyttet til VISA Inc.s kjøp av VISA Europe på EUR 151m etter skatt, 4. kv. 2016: ytterligere gevinst knyttet til Visa på EUR 22m før skatt).
[2] Ekskl. engangsposter (4. kv. 2015: omstruktureringskostnad på EUR 263m før skatt, 4. kv. 2016: gevinst fra personalkostnader knyttet til endring av pensjonsavtale i Norge på EUR 86m før skatt). 

For mer informasjon: 

Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 157 10 20
Torsten Hagen Jørgensen, visekonsernsjef og Group COO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15        
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør, +47  977 53 453 

Resultatet for siste kvartal  

Informasjonen i denne pressemeldingen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning nr. 596/2014 om markedsmisbruk og svensk lov om verdipapirmarkedet. Informasjonen ble levert via ovenstående kontaktpersoner for offentliggjøring kl. 07.00 CET den 26. januar 2017.

Documents