Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Resultatet for 2. kvartal 2017

Børsmelding | 20-07-2017 07:00

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

- Det har vært jevn vekst i de fire nordiske hjemmemarkedene våre i andre kvartal. Den økonomiske situasjonen er generelt veldig god, selv om det geopolitiske bildet stadig blir mer ustabilt.  

Etter en periode med økning har marginene nå begynt å stabilisere seg, og vi regner med at trenden vil fortsette. Aktivitetsnivået er fortsatt høyt innen rådgivning til bedrifter, og kapitalforvaltningsvirksomheten opplever økt kapitalinngang. Kundeaktiviteten i kapitalmarkedene var lavere i kvartalet på grunn av lav volatilitet i markedet. Aktiviteten i Simplification- og Transformation-prosjektene våre var veldig høy i kvartalet, noe som påvirket kostnadsutviklingen. Kredittkvaliteten er solid, og de neste kvartalene forventer vi tap på utlån under det langsiktige gjennomsnittet. Vi fortsetter å bygge opp og styrke kapitalposisjonen. Ren kjernekapitaldekning økte til 19,2 %, som er det høyeste noensinne.  

Ettersom det har fremkommet nye initiativ i Skandinavia om å utrede mulighetene for å bli med i bankunionen, ønsker vi å vurdere denne informasjonen før vi tar en endelig beslutning i september om hvor hovedkontoret vårt skal ligge. Transformation-programmet går etter planen, det er nådd en ny milepæl i Core Banking Programme, og rundt 28 000 Nordea-medarbeidere har vært engasjert i innføringen av den nye bedriftskulturen. 

Andre kvartal 2017 mot andre kvartal 2016 (andre kvartal 2017 mot første kvartal 2017) 

 • Netto renteinntekter EUR 1 175m, 0 %; +1 % i lokal valuta (-2 %, 0 % i lokal valuta) 
 • Samlede driftsinntekter[1] EUR 2 407m, 0 %; +1 % i lokal valuta (-2 %, -1 % i lokal valuta)
 • Samlede kostnader EUR 1 291m, +7 %; +8 % i lokal valuta (+4 %, +5 % i lokal valuta)
 • Resultat før tap på utlån EUR 1 116m, -7 %; -7 % i lokal valuta (-8 %, -7 % i lokal valuta)
 • Netto tap på utlån EUR 106m, -17 %; -15 % i lokal valuta (-6 %, -4 % i lokal valuta)
 • Driftsresultat[1] EUR 1 010m, -6 %; -6  % i lokal valuta (-8 %, -8 % i lokal valuta)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,2 %, opp fra 16,8 % (opp 40 basispunkter fra 18,8 %)
 • Kostnader i forhold til inntekter[1] 54 %, opp fra 50 % (opp 3 prosentpoeng fra 51 %)
 • Tap i forhold til utlån på 13 basispunkter, ned fra 15 basispunkter (ned 1 basispunkt fra 14 basispunkter)
 • Avkastning på egenkapitalen[1] 9,5 %, ned fra 11,4 % (ned 0,8 prosentpoeng fra 10,3 %)
 • Resultat per aksje, utvannet EUR 0,18 vs EUR 0,25 (EUR 0,18 vs EUR 0,21)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 2. kv. 2017: DKK 7,4368, NOK 9,1771 og SEK 9,5961.
[1] Ekskl. engangsposter (2. kv. 2016: gevinst knyttet til Visa Incs kjøp av Visa Europe på EUR 151m etter skatt) 

For mer informasjon:
Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 157 1020
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
 
Torsten Hagen Jørgensen, visekonsernsjef og Group COO, +45 5547 2200
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 40882373

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning om markedsmisbruk og svensk lov om verdipapirmarkedet. Informasjonen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 07.00 CET den 20. juli 2017.

Documents