Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Sparevekst i godt kvartal for Nordea Norge

Pressemelding | 20-07-2017 07:05

Sparing i fond tar seg opp, med kraftig vekst i netto fondssalg i årets første halvår. Et lysere bilde for norsk økonomi gir også god underliggende drift for Nordea i Norge i 2. kvartal 2017.

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat på 1 330 millioner kroner for 2. kvartal 2017, en nedgang på 185 millioner kroner fra 2. kvartal 2016. Den underliggende driften er imidlertid god. 

- Vi ser økt aktivitet i norsk økonomi, med vekst i deler av bedriftsmarkedet etter en lengre periode med flat utvikling. Dette reflekteres også i et godt resultat. Omstillingen i økonomien er på ingen måte over, men vi ser nå positive tegn i flere sektorer og regioner, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Driftsinntektene for kvartalet er 2 908 millioner kroner, ned 285 millioner kroner fra 2. kvartal 2016. Nedgangen i driftsinntekter skyldes lavere netto resultat på poster til virkelig verdi, som knytter seg til volatilitet i markedsverdi på enkelte balanseposter. Justert for dette viser driftsinntektene en økning på 2 prosent.

- Lavere finansieringskostnader og økt utlån gir bedring i renteinntektene, hvor vi nærmer oss mer historisk normale marginnivåer, sier Storset.

Det er tatt avsetninger til tap på utlån på 252 millioner kroner i 2. kvartal 2017, 80 millioner kroner lavere enn 2. kvartal 2016. Nedgangen skyldes særlig lavere individuelle tapsavsetninger, hvor det i kvartalet også reverseres tidligere tapsavsetninger. Gruppevise tapsavsetninger er marginalt lavere enn i 2. kvartal 2016. Nivået på nye avsetninger skyldes fortsatt usikkerhet innen oljerelatert sektor.

Nordea Bank Norge hadde vekst i utlån til personmarkedet på 2,1 prosent mot 2. kvartal 2016. Innskudd fra personmarkedet viser en nedgang på 2,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig er det en sterk økning i fondssparing. Nettosalg av fond endte på 5,3 milliarder kroner første halvår 2017.

- Vi ser et skifte i sparingsmønstret til nordmenn, med større interesse og etterspørsel etter fond. Lave rentenivåer og økt fokus på behov for å spare til egen pensjon er viktige årsaker til dette, sier Storset.
  

Finansielle nøkkeltall for 2. kvartal 2017 (2. kvartal 2016 i parentes).

  • Driftsresultat 1 330 NOKm (1 515)
  • Driftsinntekter 2 908 NOKm (3 193)
  • Driftskostnader 1 325 NOKm (1 345)
     

Kontakt:
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør Nordea Bank Norge, mobil: 408 82 373
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef Nordea Bank Norge, mobil: 997 67 996

Documents