Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2018 opprettet

Pressemelding | 12-09-2017 12:00

På Nordeas generalforsamling i 2017 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i 2018 om valg av styremedlemmer, styreleder og revisor samt godtgjørelse til styremedlemmene og revisor.

De fire aksjonærene i Nordea med flest stemmeretter som ønsker å delta i valgkomitéen, har rett til å utnevne et medlem hver. I tillegg er styreleder medlem av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning:
Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i If, utnevnt av Sampo Abp
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Katarina Thorslund, viseadministrerende direktør og leder av Customer Relations i Alecta
Anders Oscarsson, aksjesjef i AMF og AMF Fonder
Björn Wahlroos, styreleder

Torbjörn Magnusson er utnevnt til leder av valgkomitéen.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 15. mars 2018.

Aksjonærer som ønsker å fremsette forslag til valgkomitéen, må gjøre dette skriftlig innen 31. desember 2017 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
Valgkomitéen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm

For mer informasjon:
Torbjörn Magnusson, + 46 8 792 81 12

Documents