Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Solid resultat for Nordea i Norge

Pressemelding | 26-10-2017 07:05

Norsk økonomi er i bedring, og det gir grunnlag for god drift for Nordea. Driftsresultatet for 3. kvartal 2017 er betydelig bedret, sammenlignet med samme periode i fjor.

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat på 1 560 millioner kroner for 3. kvartal 2017, en oppgang på 367 millioner kroner, eller 31 prosent, fra 3. kvartal 2016.

- Driftsresultatet er vesentlig forbedret, noe som kommer av den endringen vi ser i norsk økonomi nå. Aktiviteten øker, og selv om omstillingen fortsatt pågår, ser vi helt andre tegn til optimisme enn tidligere, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Driftsinntektene for kvartalet er 3 196 millioner kroner, som representerer en flat utvikling fra 3. kvartal 2016. Samtidig er kostnadsutviklingen i perioden stabil. Netto resultat på poster til virkelig verdi er lavere enn samme periode i fjor, noe som knytter seg til volatilitet i markedsverdi på enkelte balanseposter og generelt lavere aktivitetsnivå innen generelle sikringsprodukter.

Det er tatt avsetninger til tap på utlån på 311 millioner kroner i 3. kvartal 2017, 374 millioner kroner lavere enn 3. kvartal 2016. Nedgangen skyldes særlig endringer i gruppevise tapsavsetninger, hvor det i kvartalet også reverseres tidligere tapsavsetninger. Samtidig øker individuelle tapsavsetninger i lys av fortsatt usikkerhet knyttet til kunder innen oljerelatert sektor.

- Bedringen i norsk økonomi gjør at vi nå ser mindre risiko for sektorer hvor vi tidligere har måttet ta store tapsavsetninger. Usikkerheten og omstillingen i norsk økonomi er på ingen måte over, men vi går nå inn i lysere tider, sier Storset.

Nordea Bank Norge hadde annualisert vekst i utlån til personmarkedet på 5,5 prosent i 3. kvartal 2017. Innskudd fra personmarkedet viser en annualisert nedgang på 0,7 prosent i kvartalet. Samtidig fortsetter den sterke økningen i fondssparing. Nettosalg av fond endte på 1,1 milliarder kroner i 3. kvartal og har hittil i år allerede passert totalt nettosalg for 2016.

- Fokus på produkter som Aksjesparekonto og Individuell pensjonssparing (IPS) gjør at vi ser ytterligere vekst i fondssparing. I tillegg bidrar lave rentenivåer og bevissthet rundt behov for å spare til egen pensjon til dette, sier Storset.

Finansielle nøkkeltall for 3. kvartal 2017 (3. kvartal 2016 i parentes).

  • Driftsresultat 1 560 NOKm (1 193)
  • Driftsinntekter 3 196 NOKm (3 189)
  • Driftskostnader 1 324 NOKm (1 311)

Kontakt:
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør Nordea Bank Norge, mobil: 408 82 373 Synne Ekrem, kommunikasjonssjef Nordea Bank Norge, mobil: 997 67 996

Documents