Nordea publiserer kommentar om flytteprosessen

Pressemelding | 14-12-2017 08:00

Nordea Bank AB (publ) (Nordea) publiserer informasjon om de viktigste hensynene og motivene bak beslutningen om å påbegynne en prosess for flytting av morselskapet fra Sverige til Finland.

Den 6. september 2017 besluttet styret i Nordea å påbegynne en prosess for flytting av Nordea-konsernets morselskap fra Sverige til Finland. For å gi aksjonærene mer informasjon om de viktigste hensynene og motivene bak denne beslutningen har Nordea publisert et dokument på https://www.nordea.com/en/investor-relations/, der man klargjør de finansielle konsekvensene av en flytting og hvordan en flytting forventes å påvirke eierstyringen og selskapsledelsen i Nordea og noteringen av Nordea-aksjen. Dokumentet tar også opp enkelte skatterelaterte spørsmål.

Som en del av den formelle fusjonsprosessen vil det bli utarbeidet et prospekt i henhold til prospektdirektivet (slik det gjøres i Finland). Dette er et formelt dokument som vil oppfylle rapporteringskravene i prospektforordningen. Informasjonen i dokumentet vil imidlertid være basert på allerede publisert informasjon og vil ikke presentere bakgrunnen for fusjonen eller eventuelle andre aspekter av prosessen på noen måte som ikke allerede har blitt offentliggjort. Planen er å registrere prospektet og gjøre det tilgjengelig for aksjonærer i midten eller slutten av februar og senest to uker før generalforsamlingen som er fastsatt til 15. mars 2018.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Claes Eliasson, fungerende leder av Group External Communications, +46 72 141 67 12

Documents