Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Oppturen har fått feste

Pressemelding | 24-01-2018 09:00

Oppgangen i norsk økonomi har fått feste. Veksten i både produksjon og sysselsetting er bredt basert og selv i de oljetunge delene av næringslivet er det nå vekst. Mest sannsynlig vil boligprisene falle ytterligere noe, men langt nær nok til å true oppgangen i norsk økonomi.

Det er god vekst i norsk økonomi og selvforsterkende mekanismer overtar. Flere i jobb og lavere arbeidsledighet gir fart til forbruket. Sterkere vekst og bedre utsikter løfter bedriftsinvesteringene. Den svake krona gjør norske selskaper godt rustet til å dra nytte av det globale oppsvinget. Oljeselskapene planlegger i tillegg for økende investeringer i offshore.

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook» som publiseres i dag, venter økonomene i Nordea god vekst i norsk økonomi i årene som kommer. Boligprisene må falle langt kraftigere enn hittil for at utsiktene for norsk økonomi skal endres vesentlig. Med et arbeidsmarked i bedring, økende optimisme, utlånsvillige banker og fortsatt historisk lave renter vil boligprisene trolig flate ut i løpet av første halvår 2018.

- Arbeidsledighet har falt mye det siste året og vil falle ytterligere framover. Det tilsier økende konkurranse om arbeidskraften og økt inflasjonspress. Selv om krona trolig vil styrke seg noe ligger mye til rette for at vi får første renteøkning mot slutten av 2018, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

I et eget spesialtema i rapporten tar økonomene i Nordea for seg utviklingen i arbeidsmarkedet i Europa og hvilke ringvirkninger det kan gi også her hjemme. Kostnadspresset er blitt holdt nede av et felleseuropeisk arbeidsmarked og billig arbeidskraft fra Øst-Europa, men nå kan denne utviklingen være i ferd med å snu.

- De økonomiske forholdene i Øst-Europa er i sterk bedring. Sysselsettingen er høyere og arbeidsledigheten lavere enn noen gang etter Berlinmurens fall. Og ikke minst, lønningene stiger kraftig. Vi ser allerede at færre reiser ut og flere reiser tilbake til hjemlandet igjen. Det kan gi raskere press i det hjemlige arbeidsmarkedet enn vi har vært vant med, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Les hele rapporten fra Economic Outlook her

 
For mer informasjon:

Kjetil Olsen, sjeføkonom, 22 48 79 56 (kol [at] nordea.com (kol[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com (thina[dot]margrethe[dot]saltvedt[at]nordea[dot]com))
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com (joachim[dot]bernhardsen[at]nordea[dot]com))
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, 40882373 (christian.steffensen [at] nordea.no (christian[dot]steffensen[at]nordea[dot]no))

Documents

Economic Outlook