Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Godt salg av IPS

Pressemelding | 25-01-2018 08:45

Fra 1. november til årsslutt 2017 har det blitt etablert 10.000 IPS-kontoer til en verdi av 220 millioner kroner i Nordea Liv.
- Interessen og kunnskapen om pensjon har fått et betydelig oppsving, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.

- Jeg er glad for å se at stadig flere tar ansvar for egen pensjon. Det er tydelig at myndighetenes grep for å etablere enkel og gunstig pensjonssparing har virket, sier hun.
Det er de mellom 50-59 år som er de mest ivrige IPS-sparerne, men pensjonssjefen legger til at det er en positiv overraskelse at mange yngre nå velger å rigge seg for pensjonstilværelsen.
- 25 prosent av de som har etablert en IPS-konto hos oss er under 40 år, sier Marjamaa.

Tar eget initiativ
Pensjon har tidligere vært noe kundene har tatt stilling til etter oppfordring fra en kunderådgiver i banken.
- Vi har sjelden sett at kundene selv har tatt inititativ til pensjonssparing. Her har det nå skjedd et skifte. Hele 85 prosent av de etablerte IPS-kontoene før årsskiftet, ble etablert av kunden selv. Det bekrefter at flere har pensjon høyere på agendaen, sier hun.  

Leverer solid avkastning
De med pensjonssparing sin i Nordea Livs fond har hatt et godt år i 2017. Nordea er Nordens største kapitalforvalter, og i 2017 økte forvaltningskapitalen med 12,2 prosent og utgjør nå 118,9 milliarder kroner. Investeringsvalg økte med 24,0 prosent i siste 12 måneders periode. Fjoråret var et godt år og avkastningen i innskuddsfondet Aktiva Bedrift 100 (100 prosent aksjer) var 17,4 prosent, mens Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjer) har levert en avkastning på 12,1 prosent.
– Nordea Liv har levert solid avkastning over tid i våre fond. Vi oppfordrer alle med lang sparehorisont til å skru opp aksjeandelen i porteføljen. Historisk sett gir det best avkastning, sier Marjamaa.

Godt resultat
Nordea Liv fikk et resultat før skatt per 4. kvartal på 639 millioner kroner, mot 481 millioner kroner i samme periode i 2016. Resultatet inkluderer en avsetning til «langt liv» med 280 millioner kroner. Selskapet har til sammen avsatt 2.894 millioner kroner for å møte større forpliktelser som følge av økt levealder i befolkningen. Ved utgangen av 4. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 14.722 millioner kroner, og utgjør 31,9 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti.
  

For mer informasjon:
Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 02 30

Documents