Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Valgkomitéens forslag til Nordeas generalforsamling 2018

Pressemelding | 25-01-2018 07:00

Valgkomitéen for Nordea Bank AB (publ) ble besluttet opprettet av generalforsamlingen i 2017 og består av Torbjörn Magnusson, leder av valgkomitéen, representant for Sampo Abp, Mogens Hugo, representant for Nordea-fonden, Katarina Thorslund, representant for Alecta, Anders Oscarsson, representant for AMF og AMF Fonder, og Björn Wahlroos, styreleder. Valgkomitéen offentliggjør i dag sine forslag til Nordeas general-forsamling 15. mars 2018. Forslagene kommer også til å bli presentert i innkallingen til generalforsamlingen. 

Valg av styremedlemmer og styreleder
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av alle styremedlemmene med unntak av Kari Stadigh og Lars Wollung, som har frasagt seg gjenvalg, og gjenvalg av Björn Wahlroos som styreleder. Valgkomitéen foreslår at Nigel Hinshelwood og Torbjörn Magnusson velges til nye styremedlemmer. 

Forslaget er dermed at Björn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen og Maria Varsellona gjenvelges som styremedlemmer frem til og med neste generalforsamling, og at Nigel Hinshelwood og Torbjörn Magnusson velges til nye styremedlemmer for samme periode. Forslaget er videre at Björn Wahlroos gjenvelges som styreleder frem til og med neste generalforsamling. 

Nigel Grant Hinshelwood og Torbjörn Magnusson foreslås som nye styremedlemmer
Nigel Hinshelwood er født i 1966 og er britisk statsborger. Han har en HCIMA-eksamen i ledelse fra Oxford Brookes University i Storbritannia. Han har over 27 års erfaring fra finanssektoren og har arbeidet i Storbritannia og Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika, Midtøsten og Asia. Nigel Hinshelwood er profesjonelt styremedlem og var frem til nylig Head of the UK and Deputy Chief Executive Officer i HSBC Bank plc, med ansvar for retail-, wealth-, commercial- og private banking-virksomheten i HSBC i Storbritannia. Han har jobbet i HSBC i 12 år, sist som Group General Manager, og tidligere i forskjellige globale lederroller, blant annet som Global Head of Operations, Chief Operating Officer for Europa, Midtøsten og Afrika, leder av HSBC Insurance Holdings og Head of Business Transformation. Før han begynte i HSBC, var Nigel Hinshelwood partner i Ernst & Young (senere Capgemini Ernst & Young) og var blant annet Head of Financial Services and Chief Executive Officer for Sørøst-Asia. Han har også vært Group General Manager i Unisys med ansvar for Financial Services i Asia. 

Nigel Hinshelwood er styremedlem i Marks & Spencer Financial Services plc. Han har tidligere sittet i styret i Saudi British Bank og flere bank- og forsikringsselskaper i HSBC-konsernet i Storbritannia, Frankrike, Russland, Saudi-Arabia og Bermuda. 

Nigel Hinshelwood har ingen aksjer i Nordea. 

Torbjörn Magnusson er født i 1963 og er svensk statsborger. Han har en Licentiate of Engineering fra KTH i Stockholm. Torbjörn Magnusson har vært administrerende direktør og konsernsjef i If Skadeförsäkring Holding AB (publ) siden 2002 og har jobbet i selskapet siden 1999 i forskjellige lederroller. Han har vært leder av Commercial Business Division, 2001-2002, leder av Commercial Products, 1999-2001, leder av P&C Support, 1998-1999, og sjefscontroller, 1996-1997. Før dette jobbet han i Mercantile & General Insurance, 1994-1996, Skandia International, 1990-1993, og Arthur Andersen & Company, 1988-1989. 

Torbjörn Magnusson er styreleder i If Skadeförsäkring AB (publ) og Topdanmark A/S og visepresident i interesseorganisasjonen Insurance Europe. Videre er han styremedlem i If Skadeförsäkring Holding AB (publ), Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation og Svensk Försäkring. 

Torbjörn Magnusson har ingen aksjer i Nordea. 

Björn Wahlroos og Torbjörn Magnusson har ikke deltatt i valgkomitéens vedtak som gjelder dem selv. 

Uavhengighet i henhold til svenske retningslinjer for selskapsledelse
Alle de foreslåtte styremedlemmene er å anse som uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Björn Wahlroos og Torbjörn Magnusson å anse som uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Antall uavhengige styremedlemmer overstiger dermed minstekravet, som er at minst to av de foreslåtte styremedlemmene som er uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse, også er uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. 

Valgkomitéens begrunnelse for dette er: Björn Wahlroos er styreleder og Torbjörn Magnusson medlem av konsernledelsen i Sampo Abp, som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ). 

Valg av revisor
I overensstemmelse med anbefalingen til revisjonskomitéen foreslår valgkomitéen gjenvalg av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor frem til og med neste generalforsamling. 

Honorarer til styremedlemmer og revisor
Valgkomitéen foreslår at styrehonorarene ikke endres, og at generalforsamlingen fastsetter honoraret til styrelederen til EUR 294.600, EUR 141.300 til nestlederen og EUR 91.950 til hvert av de andre styremedlemmene. I tillegg skal det betales honorar for arbeidet i drifts- og compliance-komitéen, revisjonskomitéen og risikokomitéen med EUR 48.650 til komitéleder og EUR 29.600 til andre medlemmer, og for arbeidet i kompensasjonskomitéen med EUR 36.050 til komitéleder og EUR 25.750 til andre medlemmer. Det betales ikke honorar til medlemmer ansatt i Nordea-konsernet. 

Honorar til revisor foreslås betalt etter regning. 

Opprettelse av valgkomité
Det foreslås å opprette en ny valgkomité som skal fremme forslag for neste generalforsamling om ordstyrer på generalforsamlingen, valg av styre, styremedlemmer og revisor samt honorarer til styremedlemmer og revisor i overensstemmelse med de prinsippene som nå gjelder for konstituering av valgkomitéen.

For mer informasjon:
Torbjörn Magnussen, + 46 8 792 81 12

Documents