Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordiske banker undersøker mulighetene for en felles kjenn-din-kunde-infrastruktur

Pressemelding | 31-05-2018 08:00

De ledende nordiske bankene DNB, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken og SEB har bestemt seg for å samarbeide for å vurdere mulighetene for å etablere en nordisk kjenn-din-kunde-infrastruktur (Know Your Customer – KYC) som i en første fase skal betjene store og mellomstore nordiske bedriftskunder.
 
De siste årene er overholdelse av kravene for behandling av kundedata blitt en kritisk faktor i arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Bankkundene opplever imidlertid at det er en tidkrevende prosess å fremskaffe nødvendige opplysninger og at denne ofte involverer mange banker og ulike formater. Ineffektive kjenn-din-kunde-prosesser påvirker også bankene negativt gjennom økt transaksjonstid, mer omfattende administrasjon og høyere risiko.

Samtidig møter bankene stadig nye reguleringer og krav knyttet til kjenn-din-kunde-prosesser. Det er behov for en enhetlig, effektiv og nøyaktig funksjon for å møte kravene til kunder, banker og samfunnet for øvrig.

Bankene vil etablere et felles selskap, Nordic KYC Utility, som skal ha som oppgave å utvikle en effektiv, sikker og kostnadseffektiv nordisk kjenn-din-kunde-infrastruktur. Selskapet vil være eiet og kontrollert av de deltagende bankene. Initiativet vil bidra til å skape en sunn finanssektor, forhindre økonomisk kriminalitet og beskytte kunder og samfunnet.

Opprettelsen av selskapet er betinget av godkjennelse av EU-kommisjonen i henhold til EUs fusjonsforordning, og selskapet forventes å bli etablert i andre halvdel av 2018. 

For mer informasjon:
Claes Eliasson, fungerende leder av Group External Communications, + 46 72 141 67 12

Documents