Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea gjennomfører fusjonsplanen

Pressemelding | 26-09-2018 13:50

Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp har besluttet å gjennomføre flyttingen av morselskapet til Finland, som er medlem i den europeiske bankunionen. Flyttingen skjer med virkning fra 1. oktober 2018.

Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp har i dag besluttet å gjennomføre fusjonsplanen og dermed flyttingen av morselskapet i Nordea-konsernet til Finland med virkning fra 1. oktober 2018. Utgangspunktet for beslutningene er at Nordea-konsernet nå har fått alle godkjennelsene som er nødvendig for å gjennomføre fusjonen.
Å ha hovedsete i et land som er medlem av bankunionen, er den beste måten å sikre Nordea et rettferdig, stabilt og forutsigbart regelverk på i tråd med det konkurrentene har.
Nordea forventer at flyttingen vil fremme interessene til kunder, aksjonærer og medarbeidere. Nordea skal fortsatt være en betrodd partner som har som mål å tilby kundene de beste tjenestene i markedet når som helst og hvor som helst. Det forventes ikke at kundene vil merke noen endringer i den daglige driften.

All bankvirksomhet utføres av Nordea Bank AB (publ) til og med 30. september 2018. Fra og med 1. oktober 2018 vil den bli utført av Nordea Bank Abp.

For mer informasjon:
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge +47 99 76 79 96 

Documents