Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Flyttingen av Nordea er gjennomført

Børsmelding | 01-10-2018 07:30

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Andre informasjonspliktige opplysninger

Fra og med i dag, 1. oktober 2018, har Nordea hovedsete i Finland, som er medlem i den europeiske bankunionen, etter at den omvendte grenseoverskridende fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Bank Abp er fullført. Som følge av dette er det tidligere morselskapet Nordea Bank AB (publ) oppløst, og alle eiendelene og forpliktelsene er overført til Nordea Bank Abp.
Det er utstedt 4 037 460 272 aksjer til de tidligere aksjonærene i Nordea Bank AB (publ) som fusjonsvederlag og 12 491 647 aksjer til Nordea Bank Abp for å speile Nordea Bank AB (publ)s beholdning av egne aksjer umiddelbart før flyttingen. Bankvirksomheten i Danmark, Norge og Sverige vil bli organisert i filialer av Nordea Bank Abp. Det blir ingen endringer i tjenestene til kundene.

- Nordea er en av de største og mest solide bankene i Europa. Flyttingen til bankunionen er et viktig strategisk steg i transformasjonen og vil gi oss de samme rettferdige, stabile og forutsigbare regelverkene som våre europeiske konkurrenter. Den vil være til fordel for våre kunder, aksjonærer og medarbeidere og vil gi oss best mulig utgangspunkt for å vokse og utvikle tjenestene våre i tråd med kundevisjonen: Vi vil at kundene skal oppleve oss som en bank det er enkelt å bruke, som er relevant og kompetent hvor som helst og når som helst, og der den personlige og digitale kunderelasjonen gjør Nordea til en trygg og betrodd partner, sier Nordeas konsernsjef Casper von Koskull. 

Ingen endringer i tjenestene
Nordea vil fortsatt ha som mål å tilby kundene de beste tjenestene i markedet når som helst og hvor som helst. Flyttingen påvirker ikke hvordan og hvor Nordea tar beslutninger knyttet til den enkelte kunden. 

- Vi vil fortsette å skape verdi for alle kundene med den samme nordiske forretningsmodellen som før. Vi vil være like tett på kundene våre som vi alltid har vært, og fortsette å samarbeide med og bidra i de nordiske samfunnene og økonomiene, sier Casper von Koskull.  

Nordea vil også etter flyttingen fortsette å samarbeide nært med nasjonale myndigheter og har forpliktet seg til frivillig å følge tilsynskravene fastsatt av tilsynskollegiet som ledes av den svenske Finansinspektionen, fra og med 1. oktober 2018 frem til Den europeiske sentralbanken offentliggjør sine krav i henhold til 2019 Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), som er forventet å skje i slutten av 2019. Nordea regner med å kunne kommunisere de endelige kapitalkravene etter 1.oktober 2018 når tilsynskollegiet ledet av den svenske Finansinspektionen har tatt sin beslutning. 

Informasjon om fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Bank Abp, utstedelse av vederlagsaksjer og egne aksjer
Den omvendte grenseoverskridende fusjonen som har ført til flyttingen av morselskapet i Nordea-konsernet til Finland, er fullført i dag med den endelige registreringen i det finske handelsregisteret.  

Nordea Bank AB (publ) er dermed oppløst, og alle eiendeler og forpliktelser i Nordea Bank AB (publ) er overført til Nordea Bank Abp. Bankvirksomheten i Danmark, Norge og Sverige vil heretter bli utført gjennom filialer av Nordea Bank Abp. Videre er det utstedt 4 037 460 272 nye aksjer i Nordea Bank Abp som fusjonsvederlag til de tidligere aksjonærene i Nordea Bank AB (publ) («vederlagsaksjene»). Disse er registrert i det finske handelsregisteret 1. oktober 2018 i forbindelse med den endelige registreringen av fusjonen.

For at Nordea Bank Abp skal ha like mange egne aksjer som Nordea Bank AB (publ) hadde på siste handelsdag før flyttingen (dvs. 28. september 2018), har den rettede aksjeemisjonen som ble besluttet av styret i Nordea Bank Abp 5. september 2018, også blitt gjennomført og registrert hos det finske handelsregisteret i dag. Antall aksjer utstedt i den rettede emisjonen, og dermed det samlede antallet egne aksjer som Nordea Bank Abp eier, beløper seg til 12 491 647 aksjer («egne aksjer»).

Etter registreringen av vederlagsaksjene og egne aksjer beløper Nordea Bank Abps aksjekapital seg til EUR 4 049 951 919, og antall aksjer er 4 049 951 919. Hver aksje har én stemme.

Som tidligere kommunisert har aksjene i Nordea Bank Abp i dag blitt notert på de regulerte markedene Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen, og handelen begynner i dag, mens aksjene i Nordea Bank AB (publ) vil bli avregistrert fra Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen som følge av den grenseoverskridende fusjonen og oppløsningen av Nordea Bank AB (publ).

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge +47 99 76 79 96 

Informasjonen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over 8.30 EET den 1. oktober 2018. 


Documents