Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea blant grunnleggerne av FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Pressemelding | 26-11-2018 08:00

I dag lanserer Nordea, sammen med FN og 27 andre banker over hele verden, prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet på et FN-møte i Paris. Målet med prinsippene er at finanssektoren skal samordnes med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Som den eneste nordiske banken er Nordea en av de 28 bankene i kjernegruppen som har utviklet prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet sammen med UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Samlet har disse bankene en forvaltet kapital på mer enn 17 billioner dollar. 

Toppledere fra 12 av bankene deltar i lanseringsseremonien i Paris i dag, og en av dem er Casper von Koskull, konsernsjef i Nordea. 

– Gjennom våre produkter og tjenester ønsker vi å bidra til overgangen til et lavutslippssamfunn og samfunnets mål, slik de er uttrykt i FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og FNs veiledende prinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter. Det handler om å begrense risiko, øke fleksibiliteten og skape muligheter for et bedre samfunn. Sammen er vi på en reise mot en bærekraftig fremtid, sier Casper von Koskull. 

Prinsippene vil definere og bekrefte banknæringens rolle og ansvar når det gjelder å forme og finansiere en bærekraftig fremtid. Prinsippene setter den globale standarden for hva det vil si å være en ansvarlig bank, og sikrer at bankene skaper verdi for både aksjonærene og samfunnet.  

Prinsippene skal nå gjennom en seks måneders global offentlig konsultasjonsperiode før de signeres av banker over hele verden ved FNs generalforsamling i New York i september 2019. Banker og interessenter over hele verden er invitert til å gi tilbakemelding for å styre den videre utviklingen, og til å gi støtte til prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet. 

– Ved å utvikle dette settet med prinsipper setter Nordea og de andre grunnleggerne ut et klart formål for banknæringen, og det blir mulig for investorer, beslutnings- og kontrollmyndigheter, kunder og samfunnet å sammenligne banker og følge opp det bankene har forpliktet seg til. Jeg er veldig stolt av at Nordea har tatt så aktivt del i prosessen med å utforme prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, sier Sasja Beslik, leder av Sustainable Finance i Nordea. 

De seks prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet som bankene forplikter seg til, er kort oppsummert som følger: 

  1. Samordning: Vi vil samordne forretningsstrategien vår for å være konsekvent med og bidra til enkeltmenneskers behov og samfunnets mål, slik det er uttrykt i bærekraftmålene, Parisavtalen og relevante nasjonale og regionale rammeverk. Vi vil rette innsatsen vår mot områdene der vi har størst innvirkning. 
  2. Innvirkning: Vi vil kontinuerlig øke den positive innvirkningen, redusere den negative innvirkningen og håndtere risikoen for mennesker og miljø som følger av våre aktiviteter, produkter og tjenester.  
  3. Kunder: Vi jobber med kundene våre på ansvarlig vis for å oppfordre til bærekraftig praksis og muliggjøre økonomiske aktiviteter som skaper økt velstand for dagens og fremtidige generasjoner. 
  4. Interessenter: Vi vil proaktivt og på ansvarlig vis konsultere, involvere og inngå samarbeidsavtaler med relevante interessenter for å oppnå samfunnets mål. 
  5. Forretningsetiske forhold og målsetting: Vi vil implementere disse prinsippene gjennom effektiv forretningsetisk styring og en ansvarlig bankkultur som viser våre ambisjoner og ansvarlighet ved å sette offentlige mål som er relatert til områdene der vi har størst innvirkning. 
  6. Åpenhet og ansvarlighet: Med jevne mellomrom gjennom går vi vår individuelle og den samlede implementeringen av disse prinsippene, og vi vil være åpne om og ta ansvar for positive og negative innvirkninger og vårt bidrag til samfunnets mål. 

Den fullstendige versjonen av prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet ligger på www.unepfi.org/banking/bankingprinciples

For mer informasjon:
Sasja Beslik, leder av Sustainable Finance, +46 (0)733 57 73 10
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge, +47 997 67 996 

Documents