Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea foretar nedskriving av goodwill etter risikoreduksjon i den russiske porteføljen

Pressemelding | 16-01-2019 08:00

Nordea har, som en del av en bevisst reduksjon av risiko i banken, redusert utlån i Russland med mer enn 60 % siden 2014, inkludert salg av låneporteføljen for privatkunder. Som en følge av denne risikoreduksjonen vil Nordea i fjerde kvartal 2018 avskrive goodwill tilsvarende 141 mill. euro som vedrører Russland. Dette rapporteres som en avskrivning.

Nedskrivingen av goodwill påvirker ikke kontantstrømmen eller kjernekapitaldekningen. Det vil ha en marginalt positiv innvirkning på bankens avkastning på egenkapital fra 2019 og fremover.

Denne nedskrivingen av goodwill inngikk ikke i Nordeas prognose for 2018.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15 
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge, +47 997 67 996

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents