Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea legger frem resultatet for 4. kvartal og året 2018 onsdag 6. februar 2019

Pressemelding | 31-01-2019 08:30

Rapporten vil bli offentliggjort ca. kl. 07.30 EET (06.30 CET). 

Telefonkonferanse for media, investorer og aksjeanalytikere  

Tid: 09.00 EET (08.00 CET). Konsernsjef Casper von Koskull presenterer resultatene.  

For å delta i telefonkonferansen (starter kl. 09.00 EET) og i den etterfølgende spørsmålsrunden (starter ca. kl. 09.30 EET) med Casper von Koskull, konsernsjef, Christopher Rees, Group CFO og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations kan du bruke lenken til webcasten eller ringe +44 333 300 0804 eller +46 8 566 426 51 eller +358 9 817 103 10 eller +45 35 44 55 77, kode 44582087# senest kl. 08.50 EET.  

Et opptak av telefonkonferansen vil bli lagt ut her. Et opptak vil også være tilgjengelig frem til 28. februar på telefon +44 333 300 0819 eller +46 8 519 993 85 eller +358 9 817 105 15 eller  

+45 82 33 31 90, kode 301275902#. 

Presentasjon for analytikere og investorer i London 8. februar 

Tid: 08.00 lokal tid 

Sted: J.P. Morgan, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP 

Casper von Koskull, konsernsjef, og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, deltar. Presentasjonen med spørsmål og svar forventes å vare rundt én time. 

For å delta kontakter du Carolina Brikho i Nordea på e-post: carolina.brikho [at] nordea.com (carolina[dot]brikho[at]nordea[dot]com) 

Rapporten publiseres på engelsk og svensk. Pressemeldingen med et sammendrag av resultatene publiseres på dansk, engelsk, finsk, norsk og svensk. 

For mer informasjon: 

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 722 350 515 

Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge, +47 997 67 996

Documents