Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nytt banebrytende bærekraftsinitiativ utviklet av UNEP FI og banksektoren

Pressemelding | 22-09-2019 20:00

Nordea er, som den eneste nordiske banken, en av 30 banker som har være med på å utarbeide prinsippene for ansvarlig bankdrift i samarbeid med finansinitiativet i FNs miljøprogram (UNEP FI). I dag ble prinsippene signert av 130 banker under en formell seremoni ved FNs generalforsamling i New York.

Bankene som signerer, representerer verdier for mer enn 47 billioner USD, og ved å signere forplikter de seg til å innta en sentral rolle i arbeidet mot en bærekraftig fremtid.

Prinsippene for ansvarlig bankdrift ble offisielt lansert under åpningen av FNs generalforsamling i New York 22. september 2019 og markerte starten på det viktigste samarbeidet til dags dato mellom den globale bankbransjen og finansinitiativet i FNs miljøprogram.  

– Ved å utvikle prinsippene for ansvarlig bankdrift har Nordea og de andre bankene skapt et omfattende rammeverk for banker, slik at de sammen kan ta fatt på globale utfordringer knyttet til bærekraft og jobbe mot målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Jeg er veldig stolt over at Nordea har bidratt aktivt med å utarbeide disse prinsippene og skape muligheter for et bedre samfunn. Sammen er vi på en reise mot en bærekraftig fremtid, sier Frank Vang Jensen, konsernsjef i Nordea. 

Gir kundene muligheten til å ta bevisste, bærekraftige valg 

Bankene som signerer prinsippene, forplikter seg til å «bruke sine produkter, tjenester og relasjoner til å støtte og fremskynde de fundamentale endringene i økonomi og livsstil som kreves for å skape velstand for både nåværende og fremtidige generasjoner». 

– FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift er en veiledning for den globale bankbransjen, slik at de kan respondere på, drive frem og tjene på en bærekraftig utvikling i økonomien. Prinsippene skaper en ansvarsfølelse som kan utløse ansvarlighet, og ambisjoner som kan drive frem handling, sa FNs generalsekretær Antonio Guterres under lanseringen, der de 130 bankene som signerte, og over 45 av deres konsernsjefer, deltok. 

Bærekraft er en integrert del av virksomheten vår i Nordea – som selskap og i finansierings-, investerings- og rådgivningstjenestene våre. Det gjør Nordea til en trygg og solid bank for kundene våre. Vi jobber hele tiden med å utvikle tilbudet vårt, slik at kundene kan ta bevisste, bærekraftige valg. Dette omfatter for eksempel grønne lån til energieffektive bygninger, grønne obligasjoner, grønne foretakslån, grønne billån til elbiler, flere nye bærekraftsfond og bærekraft i sparerådgivningen vår. 

Kort oversikt over de seks prinsippene for ansvarlig bankdrift som bankene forplikter seg til: 

  1. Tilpasning: Vi må tilpasse forretningsstrategien vår slik at den er i samsvar med enkeltmenneskers behov og samfunnets overordnede mål, slik det er uttrykt i FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og relevante nasjonale og regionale rammeverk. Vi vil fokusere på områdene der effekten er størst. 

  2. Påvirkning: Vi må kontinuerlig øke vår positive påvirkning og redusere vår negative påvirkning på og håndtere risikoer knyttet til mennesker og miljø som følge av våre aktiviteter, produkter og tjenester.  

  3. Kunder: Vi må jobbe ansvarlig med kundene våre og oppmuntre til bærekraftig praksis og muliggjøre økonomiske aktiviteter som skaper velstand både for nåværende og fremtidige generasjoner. 

  4. Interessenter: Vi må på en proaktiv og ansvarlig måte konferere og samarbeide med aktuelle interessenter for å oppnå samfunnets overordnede mål. 

  5. Styring og målsetting: Vi forplikter oss til disse prinsippene gjennom å implementere effektive styringsverktøy og en kultur for bærekraftig bankdrift og viser ambisjoner og pålitelighet ved å sette offentlige målsettinger for områdene der effekten er størst. 

  6. Åpenhet og ansvarlighet: Vi må med jevne mellomrom gjennomgå vår individuelle og kollektive implementering av disse prinsippene og være åpne om og ta ansvar for vår positive og negative påvirkning på samfunnets overordnede mål. 

En fullstendig versjon av prinsippene for ansvarlig bankdrift og dokumentasjonen for rammeverket er tilgjengelig på www.unepfi.org/banking/bankingprinciples

Mer informasjon om Nordeas bærekraftstrategi og konkrete handlinger er tilgjengelig på https://www.nordea.com/en/sustainability/.  

For mer informasjon: 

Ylva Hannestad, nestleder for Group Sustainable Finance, +46 733 57 74 16
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge, +47 997 67 996

 
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er en av de største bankene i Norden målt etter markedsverdi med rundt 10 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents