Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Veksten avtar i norsk økonomi

Pressemelding | 29-01-2020 09:00

Mer moderat utvikling i norsk økonomi, men gode lønnsoppgjør vil kunne gi vekst i forbruket fremover.

De tre siste årene har vært svært gode år for norsk økonomi. Veksten har vært god og arbeidsledigheten har kommet ned på et lavt nivå. I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» ser Nordeas økonomer for seg mer moderat vekst i norsk økonomi framover.

- Balansen i økonomien er gjenopprettet etter oljekrisa. Norsk økonomi er på et ganske godt sted akkurat nå og der kommer vi mest trolig til å være de neste årene også, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. Veksten blir mer moderat men arbeidsledigheten vil holde seg lav og stabil, fortsetter Olsen.  

Oppgangen i oljeinvesteringene har vært en vekstmotor for norsk økonomi. Denne motoren mister nå kraften og bidrar til at veksten avtar. Fremover tror Nordeas økonomer at de norske forbrukerne vil sørge for å holde veksten i økonomien oppe nær trendveksten.

-  Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten har tatt seg opp. Etter flere år med liten eller ingen vekst i kjøpekraften er det endelig utsikter til at denne øker. Samtidig tror vi renta vil ligge i ro framover.
Dermed er det duket for sterkere vekst i forbruket enn det vi har sett de siste årene, sier Olsen.

Veksten internasjonalt var dempet gjennom fjoråret på grunn av handelsuro og svakheter i industrien. Usikkerheten dempet investeringene globalt. At det midlertidig har blitt en våpenhvile i handelskrigen mellom USA og Kina lover godt. Det er også gryende tegn til optimisme i Asia.

- Som vanlig er det internasjonale forhold som skaper mest usikkerhet, sier Kjetil Olsen. Det er særlig de politiske luftmassene vestfra som er ustabile. Men Trump er avhengig av at økonomien går godt for å sikre en ny periode i presidentstolen. Det kan bidra til at han holder inne de mest «kreative» innfallene, fortsetter Olsen.

Norske kroner svekket seg gjennom fjoråret til tross for god vekst i norsk økonomi og høyere renter fra Norges Bank. Utviklingen har vært overraskende også for Nordeas økonomer. Kronen har i stor grad fulgt andre risikosensitive valutaer, som ofte svekker seg når det er usikkerhet i verdensøkonomien.

- Vi setter mye av kronesvekkelsen i fjor i kontekst av det globale bildet sier Kjetil Olsen. Trolig må vi se tegn til bedre fart i verdensøkonomien for at krona styrker seg. Utsiktene internasjonalt ser noe lysere ut fremover. Det er positivt for kronen, sier Olsen.

Les hele rapporten

For mer informasjon:
Kjetil Olsen 976 02 917
 

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents