Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Liv opplever sterk vekst

Pressemelding | 06-02-2020 09:00

Nordea Liv legger bak seg et godt år med kraftig økning i forvaltningskapital, stort tilfang av nye kunder og vekst i premieinntektene

Nordea Liv har hatt en god vekst i kapital til forvaltning i 2019. Ved utgangen av 2018 var kapital til forvaltning på 120 milliarder kroner, nå ett år senere er tallet 142 milliarder kroner, en økning på 18 prosent.
– Dette er et resultat av bra avkastning på porteføljen og en jevn og sterk tilstrømning av store nye kunder, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.
Avinor, Bilia, Innovasjon Norge, Schlumberger, Reitangruppen og Nortura er noen av de store kundene som har valgt Nordea Liv som pensjonsleverandør for sine ansatte det siste året.
– Vi er i godt driv og har rigget oss  bra for veksten vi nå opplever. At så mange store aktører velger oss til å forvalte pensjonen til sine ansatte, tar vi som et bevis på at vi gjør noe riktig, sier Marjamaa.
Med god tilvekst i nye kunder har også premieinntektene økt. Fra 2018 til 2019 er det en vekst på om lag 38 prosent.
– Dette er ikke noe vi opplever ofte, sier Marjamaa.

God avkastning
Porteføljefondene Aktiva Bedrift 50 og Aktiva Bedrift 100 har gitt kundene en avkastning på henholdsvis 5,0 og 8,9 prosent i fjerde kvartal og 15,3 og 23,9 prosent samlet i 2019.
– Det har vært et veldig godt år. Vi er svært fornøyde når vi gir avkastning på dette nivået til kundene, sier Marjamaa.

En annen viktig milepæl i kvartalet var at Nordea Liv har ferdigstilt oppreservering til langt liv.

Resultat fjerde kvartal
Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per 4. kvartal på 653 millioner kroner, mot 577 millioner kroner i samme periode i 2018. Det har vært en sterk forbedring av risikoresultat og administrasjonsresultat sammenliknet med fjoråret. Risikoresultatet utgjør 287 millioner og administrasjonsresultatet utgjør 338 millioner kroner per 4. kvartal. Ved utgangen av 4. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 16,0 milliarder kroner, som tilsvarer 34,6 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvensgraden per desember var 176 prosent med og uten overgangsregler. Forvaltningskapitalen ved utgangen av 4. kvartal 2019 var 142 milliarder kroner, en vekst på 18 prosent i forhold til samme periode i fjor. Investeringsvalgsporteføljen utgjør per årskiftet 78 milliarder kroner, en økning på 32 prosent siste 12 måneder.

For mer informasjon
Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21 
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 02 30 

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents