Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Valgkomiteens innstillinger til Nordeas generalforsamling 2020

Børsmelding | 07-02-2020 16:30

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Annen informasjon offentliggjort etter børsens regler

Valgkomiteen i Nordea Bank Abp offentliggjorde i dag sine innstillinger til Nordeas generalforsamling onsdag 25. mars 2020. Styret i Nordea Bank Abp vil inkludere innstillingene i innkallingen til generalforsamlingen som skal publiseres senere i februar 2020.

Valg av styremedlemmer og styreleder

Valgkomiteen foreslår, for perioden frem til avslutningen av neste ordinære generalforsamling,

  • at antallet styremedlemmer som skal velges av generalforsamlingen, er 10
  • gjenvalg av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther, Pernille Erenbjerg, Kari Jordan, Petra van Hoeken og John Maltby som styremedlemmer
  • valg av Jonas Synnergren som nytt styremedlem
  • gjenvalg av Torbjörn Magnusson som styreleder

Maria Varsellona er ikke tilgjengelig for gjenvalg.

Jonas Synnergren foreslås som nytt styremedlem

Jonas Synnergren, Master of Science (økonomi), født i 1977, svensk statsborger, er partner i Cevian Capital AB og har vært leder av Cevian Capitals svenske kontor siden 2012. Han har jobbet 19 år med blant annet konsulentvirksomhet innen finans og kapitalforvaltning. Jonas Synnergren er styremedlem i Veoneer Inc og har tidligere vært styremedlem i Tieto Corporation (2012–2019). Han er uavhengig av Nordea Bank Abp og dets større aksjeeiere, i samsvar med finsk lov om eierstyring og selskapsledelse. Jonas Synnergren eier for tiden ingen aksjer i Nordea Bank Abp.

Alle de foreslåtte kandidatene har samtykket i å stille til valg som styremedlemmer i Nordea Bank Abp, og Torbjörn Magnusson har samtykket i å stille til valg som styreleder.

Den nye kandidaten er godkjent av relevante myndigheter.

I tillegg til de ovennevnte foreslåtte kandidatene har styret i Nordea Bank Abp tre ordinære styremedlemmer og ett varamedlem som utnevnes av Nordeas medarbeidere. Fra og med avslutningen av Nordea Bank Abps generalforsamling 25. mars 2020 og til avslutningen av neste ordinære generalforsamling er Gerhard Olsson, Kari Ahola og Dorrit Groth Brandt utnevnt til ordinære styremedlemmer og Hans Christian Riise til varamedlem til styret av medarbeiderne. 

Det er valgkomiteens og Nordea Bank Abps felles vurdering at styret og styremedlemmene som foreslås, er egnet for oppdraget, både samlet og individuelt, og at Torbjörn Magnusson er egnet for rollen som styreleder.

Opplysninger om de nåværende styremedlemmene finnes på www.nordea.com/no/om-nordea/eierstyring-og-selskapsledelse/styret/members-of-the-board/. CV-en til det foreslåtte nye styremedlemmet vil være tilgjengelig på www.nordea.com/no/om-nordea/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling/nordeas-general-meeting-2020/

Uavhengighet i overensstemmelse med finsk lov om eierstyring og selskapsledelse

Alle de foreslåtte styremedlemmene som skal velges av generalforsamlingen, er, i samsvar med finsk lov om eierstyring og selskapsledelse, uavhengige av selskapets større aksjeeiere. Unntaket er Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i Sampo plc og konsernsjef i Sampo Group, ettersom Sampo plc er en større aksjeeier i Nordea Bank Abp. I tillegg regnes alle de foreslåtte styremedlemmene som skal velges av generalforsamlingen, som uavhengige av selskapet, inkludert Sarah Russell som, hvis hun blir gjenvalgt av generalforsamlingen, har vært styremedlem i selskapet og dets juridiske forgjengere i 10 sammenhengende år. Etter en samlet vurdering er konklusjonen at den lange tjenestetiden ikke svekker uavhengigheten hennes, og det er heller ikke identifisert andre faktorer eller forhold som kan svekke uavhengigheten hennes.

De ordinære styremedlemmene og varamedlemmet til styret som utnevnes av medarbeiderne, er ansatt i Nordea-konsernet og er derfor ikke uavhengige av selskapet.

Godtgjørelser til styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen at følgende årlige godtgjørelse betales til styremedlemmer som velges av generalforsamlingen:

Rolle Foreslått for 2020 (EUR) 2019 (EUR) Økning (%)
Styreleder 300 000 300 000 0
Nestleder 145 000 145 000 0
Andre styremedlemmer 95 000 95 000 0

Valgkomiteen foreslår også følgende ytterligere årlige godtgjørelse for ledere og medlemmer av komiteer:

Rolle Foreslått for 2020 (EUR) 2019 (EUR) Økning (%)
Leder av styrets godtgjørelseskomite 42 000 42 000 0
Medlemmer av styrets godtgjørelseskomite 26 000 26 000 0
Ledere av alle andre komiteer 60 000 60 000 0
Medlemmer av alle andre komiteer 30 000 30 000 0

Det betales ingen godtgjørelse til styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet.

I tillegg foreslås det at selskapet vil dekke eller refundere alle styremedlemmenes kostnader og utgifter knyttet til eller som oppstår som følge av vervet som styremedlem.

Revidert charter for valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen at det reviderte charteret for valgkomiteen godkjennes i samsvar med det vedlagte forslaget.

Endringene foreslås for å avklare og innlemme lovbestemte krav i charteret for valgkomiteen, for eksempel evaluering av etterfølgelsesplanen for styret og utvelgelseskriteriene og ‑prosessen for høyere ledelse, gjennomgang av godtgjørelsespolicyen for styringsorganer hva gjelder godtgjørelsen til styremedlemmene og for å ta hensyn til Nordeas policy for mangfold og målet med policyen. Videre er det gjennomført enkelte tekniske revideringer, og prosessen for å fastsette utnevnelsesretten til de største aksjeeierne er blitt avklart.

Sammensetningen av valgkomiteen

Medlemmene av valgkomiteen som ble utnevnt i 2019, er Kari Stadigh, utnevnt av Sampo plc, Lars Ingemann Nielsen, Executive Vice President og CFO i Nordea-fonden, Mikael Wiberg, porteføljeforvalter i Alecta, Christer Gardell, Managing Partner og en av grunnleggerne i Cevian Capital AB og Torbjörn Magnusson, styreleder i Nordea Bank Abp.

For mer informasjon om Nordeas valgkomité:
Kari Stadigh, +41 78 404 2786

For annen informasjon knyttet til Nordea:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Informasjonen i denne børsmeldingen ble offentliggjort av kontaktpersonen over kl. 16.30 CET 7. februar 2020.

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents