Nordea har publisert sin årsrapport, rapport om bærekraft og policy for godtgjørelse til ledende beslutningstakere

Børsmelding | 27-02-2020 09:00

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Årsrapport

I dag har Nordea publisert sin årsrapport for regnskapsåret 2019, som omfatter revidert regnskap, styrets beretning og Nordeas eierstyringserklæring. Videre har Nordea publisert sin policy for godtgjørelse til ledende beslutningstakere og rapporten for bærekraft for 2019.

Årsrapporten kan lastes ned fra nordea.com. Eierstyringserklæringen, Remuneration Statement, inkludert Remuneration Report 2019, policyen for godtgjørelse til ledende beslutningstakere og rapporten for bærekraft er også tilgjengelig på nordea.com.

Policyen for godtgjørelse til ledende beslutningstakere gir et rammeverk for godtgjørelse til styremedlemmer, konsernsjef og visekonsernsjef. Styret har foreslått at generalforsamlingen 2020 godkjenner, på grunnlag av et rådgivende vedtak, at policyen for godtgjørelse til ledende beslutningstakere skal gjelde frem til generalforsamlingen i 2024.

Dokumenter:

For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, Nordea i Norge, +47 408 82 373

Informasjonen i denne børsmeldingen ble offentliggjort av kontaktpersonen over kl. 09.00 27. februar 2020.

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents