Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Styret i Nordea Bank Abp foreslår utsettelse av beslutningen om utbetaling av utbytte

Børsmelding | 31-03-2020 21:15

Nordea Bank Abp – Innsideinformasjon

I lys av covid-19-pandemien og anbefalingen som Den europeiske sentralbanken (ECB) i den anledning gikk ut med 27. mars 2020, har styret i Nordea besluttet å foreslå en utsettelse av beslutningen om utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2019 og dermed å endre forslaget om utbytteutbetaling til generalforsamlingen, som etter planen skal avholdes 14. mai 2020.

ECB anser det som viktig at banker beholder kapital for å kunne opprettholde evnen til å støtte opp under økonomien i en tid med økt usikkerhet som følge av covid-19. Derfor anbefaler ECB at betydningsfulle kredittinstitusjoner, i det minste frem til 1. oktober 2020, avstår fra å utbetale utbytte, avstår fra å inngå ugjenkallelige forpliktelser om utbetaling av utbytte for regnskapsårene 2019 og 2020 og avstår fra tilbakekjøp av egne aksjer for å tilbakeføre kapital til aksjonærene.

Nordea er en av de best kapitaliserte bankene i Europa. Styret har imidlertid forståelse for usikkerheten som forårsakes av covid-19, og er enig i at det kreves handling av bankene for å støtte samfunnet og økonomien i Europa. I henhold til anbefalingen fra ECB foreslår derfor styret å utsette beslutningen om utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2019. Styret foreslår at generalforsamlingen, som etter planen skal avholdes 14. mai 2020, gir styret fullmakt til å vedta en utbetaling av utbytte på maksimalt 0,40 euro per aksje for regnskapsåret 2019 med utbetaling i én eller flere omganger. Fullmakten vil være gyldig frem til generalforsamlingen i 2021. Styret har til hensikt å følge ECBs anbefaling og ikke gjøre vedtak om utbetaling av utbytte i henhold til fullmakten før 1. oktober 2020. Nordea vil offentliggjøre eventuelle vedtak om utbetaling av utbytte separat og samtidig bekrefte registreringsdato og utbetalingsdato for utbytteutbetalingen.

Beslutningen om overskuddsfordeling for regnskapsåret 2020 vil tas av generalforsamlingen i 2021 i henhold til styrets forslag, som forventes offentliggjort i 1. kvartal 2021.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, Nordea i Norge, +47 408 82 373
 

Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs forordning om markedsmisbruk og ble offentliggjort av kontaktpersonene over kl. 21.15 CET tirsdag 31. mars 2020.

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents