Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Høy vekst i utlån til bedrifter

Pressemelding | 29-04-2020 10:15

Nordea opplever sterk vekst i utlån til bedrifter i Norge, samtidig som veksten i utlån til bolig fortsetter. Corona-utbruddet gir noe økte avsetninger til tap.

Nordeas utlån til bedrifter i Norge har økt med 15 prosent i 1. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Utlånsveksten i kvartalet endte på 6,8 prosent.

–Vi ser at mange har behov for rådgivning og oppfølging i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen som har oppstått med utbruddet av coronaviruset. Noen er mer berørt enn andre, og vi har over 1000 bedriftskunder som har fått innvilget avdragsfrihet på sine lån. Samtidig ser vi at det fortsatt er mange som opplever positiv utvikling og som står støtt i urolige tider, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge.

I løpet av første kvartal 2020 fikk Nordea Norge rundt 2.000 nye bedriftskunder.

-Det er en god tilstrømming av kunder, og vi ser en god vekst i utlån på tvers av bransjer og også geografi, sier Storset.  

Netto avsetninger til tap endte på 930 millioner kroner i første kvartal.

-Usikkerheten knyttet til coronautbruddet, samt store svingninger i oljepriser gjør at vi tar tapsavsetninger. Usikkerheten særlig for oljerelaterte næringer har økt den siste tiden, sier Storset.

Jevn vekst på utlån til bolig
Veksten i utlån til privatmarkedet har vært god det siste året og fortsatte inn i første kvartal. Utlånsveksten til bolig økte med 4,0 prosent annualisert i 1. kvartal 2020.

-Vi har fortsatt en jevn strøm av kunder som ønsker finansiering hos oss. Samtidig ser vi at en del av våre kunder opplever usikkerhet i forhold til egen økonomi. Vi har innvilget avdragsfrihet for 12.500 kunder, og jobber kontinuerlig for å støtte de som har behov i situasjonen vi er i, sier Storset.

Samlet boliglånsvolum for Nordea og Nordea Direct (tidligere Gjensidige Bank) har økt med 14 milliarder siden 1.kvartal 2019. I løpet av første kvartal har Nordea fått 10.800 nye privatkunder i Norge. 

I løpet av 1. kvartal 2020 har samlet utlån økt med 9,4 milliarder kroner i Nordea Norge.

Stor volatilitet på børsene
Det har vært store bevegelser på verdens børser, særlig i siste del av kvartalsperioden. Forvaltningskapitalen var redusert med 20,7 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2020, hvor netto innløsning av fondsandeler sto for 3,5 milliarder kroner. Nordeas markedsandel stiger samtidig fra 10,5 til 11,4 prosent i perioden.

– Det er stor usikkerhet i markedene som følge av coronaviruset, og svingningene er store. Vårt råd er å fortsatt ha et langsiktig perspektiv, sier Storset.

Kontakt: 
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør – 40 88 23 73
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef – 99 76 79 96

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.

Pressemeldinger