Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Liv sikrer seg nye kunder

Pressemelding | 29-04-2020 09:00

Nordea Liv legger bak seg et godt kvartal med store nye aktører på kundelisten. – Det har vært god aktivitet i bedriftsmarkedet og vi er takknemlig for at store kunder plasserer sin tillit hos oss, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.

Nordea Liv har hatt god vekst det siste året med stor tilflyt av nye kunder. I første kvartal i år signerte de blant annet Visma og Det Norske Veritas. For nye aktørene skal Nordea Liv forvalte pensjonen til  6.400 ansatte og en forvaltningskapital på 1,4 milliarder kroner.
– Vi er i en god flyt, at så store aktører som Visma og Det norske Veritas velger oss tar vi som et bevis på at vi gjør mye riktig, sier Marjamaa.

Marjamaa tror kombinasjonen av god rådgivning for ansatte, historisk god avkastning på kapitalforvaltningen, et godt betjeningskonsept og pris er det som gjør at Nordea Liv stadig kaprer nye kunder. Samt at Nordea Liv satser stort på bærekraft i sine investeringer.  

Ambisiøs bærekraftsatsning

Nordea Liv har nylig ansatt Sigrid Wilter Slørstad som bærekraftsjef, og har satt som ambisjon at minimum 25 prosent av fremtidige innskudd skal investeres i bærekraftige fond.
– Vi ser en utvikling der kundene blir stadig mer opptatt av hvordan deres midler forvaltes, og ikke bare har fokus på hvor god avkastning de kan oppnå. Bærekraft, klima og miljø spiller en stadig større rolle for kundenes plasseringsvalg, og produkter med en tydelig bærekraftsprofil etterspørres i økende grad, sier Marjamaa.

Markedene har vært turbulente i første kvartal i år, og mange fond har falt markant.
– Vi ser at flere av de bærekraftige fondene har falt mindre enn andre fond i denne perioden. Det kan nok henge sammen med at disse er mindre eksponert mot energisektoren, sier Marjamaa.

Resultat første kvartal

Hittil i år har innskuddsfondene Aktiva Bedrift 50 og Aktiva Bedrift 100 gitt kundene en avkastning på henholdsvis -14,5 og -22,0 prosent. Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt i første kvartal på 260 millioner kroner, mot 67 millioner kroner i samme periode i 2019.
Selskapet har hatt en sterk vekst i porteføljen av pensjonsavtaler med investeringsvalg. Forvaltnings-kapitalen for denne porteføljen har vokst med 8 prosent siste 12 måneder. Porteføljen utgjør 70,1 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.
Verdijustert og realisert avkastning for kollektiv porteføljen utgjør henholdsvis -0,8 prosent og 0,9 prosent per 31.03. Avkastningen på selskapsporteføljen utgjør 1,2 prosent.
Risikoresultatet utgjør 60 millioner kroner og administrasjonsresultatet utgjør 92 millioner kroner per første kvartal. Ved utgangen av første kvartal utgjorde soliditetskapitalen 16,4 milliarder kroner. Solvensgraden per mars var 198 prosent med overgangsregler og 128 prosent uten overgangsregler. Forvaltningskapitalen var per første kvartal 134 milliarder kroner en vekst på 5,6 prosent i forhold til samme periode i fjor.

For mer informasjon: 

Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21 
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 02 30

  

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.

Documents

Pressemeldinger