Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Gjeninnhentingen har begynt

Pressemelding | 27-05-2020 09:00

Nordeas økonomer ser for seg at fallet i BNP for Fastlands-Norge vil bli på mellom 5 % og 7 % i år. Aktiviteten vil komme gradvis tilbake og det bidrar til at veksten i 2021 blir høy. Koronaviruset vil imidlertid kunne bidra til større forskjeller i Norge fremover.

– Bunnen er bak oss og gjeninnhenting av økonomien har begynt, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets, i forbindelse med den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook»
Han legger til at det fortsatt er ekstremt stor usikkerhet om hvor lang tid det vil ta.
–  Lav oljepris gir Norge en ekstra utfordring, men økonomien er blitt mindre oljeavhengig. Som et av få land kan vi også gi kraftige stimulanser både gjennom finanspolitikken og gjennom pengepolitikken, fortsetter Olsen. 

Mens oljesektoren bidrar til brems, vil offentlige stimulanser og rentekuttene fra Norges Bank gi god støtte til gjeninnhentingen. Samtidig kan stengte grenser gi en høyere omsetning her hjemme.
–  Rentevåpenet er kraftig og vil bidra til å holde boligprisene oppe og opprettholde inntektene til husholdningene i sum, til tross for økt ledighet. Norske husholdninger bruker i tillegg normalt nær tre ganger så mye utenlands som utlendinger bruker i Norge. Med fortsatte reiserestriksjoner vil en god del av de pengene finne veien til norske virksomheter, fortsetter Olsen.
Arbeidsledigheten vil imidlertid være høyere enn tidligere. Det gir utsikter til lav lønnsvekst og økte forskjeller framover, tror Nordeas økonomer.

–  Uansett hvordan det går må vi regne med høyere ledighet enn vi har vært vant til ganske lenge. De arbeidsledige vil tape mye, mens de med trygge jobber og høy gjeld vil oppleve vesentlig bedre økonomi på grunn av rentekuttene, selv med utsikter til svært lav lønnsvekst de neste par årene. Forskjellene i Norge vil derfor øke, sier Olsen.
Det internasjonale bildet er også preget av uvanlig stor usikkerhet som følge av koronautbruddet. Det kommende valget i USA, og ny tilspisning i forholdet mellom Kina og USA, bidrar til ytterligere usikkerhet. Norske kroner svekket seg kraftig gjennom den verste panikken i markedet i mars.
–  Koronakrisen har igjen minnet oss på hvor stor usikkerhet det er i valutamarkedet, sier Kjetil Olsen. På litt sikt vil høyere oljepriser og store budsjettunderskudd bidra til en sterkere krone, men vi kan ikke utelukke nye runder med svekket krone dersom risikosentimentet i markedene igjen forverres, sier Olsen.

Les hele rapporten her.

For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, mobil: 976 02 917
 
Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

.

Documents

Economic Outlook
Pressemeldinger