Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Høy aktivitet og vekst i utlån i krevende kvartal

Pressemelding | 17-07-2020 07:01

Nordea opplever sterk vekst i utlån både til bedrifter og privatkunder i Norge. Corona-utbruddet rammer veldig ulikt, men usikkerheten fremover er fortsatt stor.

Veksten i utlån til bolig har tatt seg kraftig opp i løpet av 2. kvartal 2020, og annualisert har Nordea en økning i boliglån på 13 prosent.

-Corona-utbruddet har rammet mange, men det påvirker ulikt. Vi har gjennom våren og sommeren vært i tett kontakt med kundene våre, og innvilget avdragsfrihet for 15.000 privatkunder. Samtidig har vi kraftig vekst i utlån til bolig, og opplever stor pågang av nye kunder, sier adm. direktør i Nordea Norge, Snorre Storset.

I løpet av 2. kvartal har Nordea fått 14.500 nye privatkunder i Norge. Samlet boliglånsvolum for Nordea og Nordea Direct (tidligere Gjensidige Bank) har økt med 11 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Kraftig vekst i utlån til bedrifter

Også på bedriftssiden har aktiviteten vært høy gjennom kvartalet. Nordeas utlån til bedrifter i Norge har økt med 16,5 prosent annualisert i 2. kvartal 2020, og er nå 14,6 milliarder høyere enn på samme tid i fjor.

- Vår fremste jobb er å være tilstede og støtte kundene, og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan Corona-utbruddet vil påvirke markeder og inntekter for mange kunder. Samtidig ser vi at deler av næringslivet klarer seg bra, så situasjonen vi ser nå er veldig sammensatt. Vi opplever stor aktivitet, og har kraftig vekst på utlån som gjør at vi tar markedsandeler, sier Storset.

I løpet av 2. kvartal 2020 fikk Nordea Norge rundt 1.300 nye bedriftskunder.

-Det er en god tilstrømming av kunder. Utlånsveksten kommer fra et bredt spekter av næringer, men hvor entreprenør og bygg- og anlegg er bransjer som utmerker seg, sier Storset.  

Netto avsetninger til tap endte på 1,32 milliarder kroner i andre kvartal.

-Vi tar avsetninger for fremtidige tap i lys av usikkerheten knyttet til Corona-utbruddet. Det er mange som opplever utfordringer, også som følge av svingninger i oljeprisen, og vi jobber tett med kundene for å finne gode løsninger, sier Storset.

Økt interesse for fond

Det har hovedsakelig vært en positiv utvikling i markedene, og mye av børsfallet fra våren er hentet inn. I løpet av 2. kvartal 2020 har kundene netto kjøpt fondsandeler for 2,7 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen i Nordeas fond har økt fra 140 til 155 milliarder kroner i løpet av kvartalet, samtidig som markedsandelen stiger til 11,9 prosent.

– De fleste har holdt seg til et langsiktig perspektiv gjennom våren, og sittet i ro mens det har vært store svingninger i markedene. De som valgte å selge seg ut har i stor grad også kommet tilbake, sier Storset.

I juli ble det kunngjort kjøp av pensjonsporteføljen til Frende Forsikring, som innebærer at Nordea Liv vil overta en samlet forvaltningskapital på 4,2 milliarder kroner, som berører over 5.600 bedriftskunder med mer enn 32.000 ansatte i Norge. Det blir samtidig inngått et langsiktig samarbeid med de 15 Frende-bankene om distribusjon av pensjonsprodukter.

   

Kontakt: Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør – 40 88 23 73
 

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.

Documents

Kvartalsresultater
Pressemeldinger