Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Hans-Erik Lind ny leder for Nordea Liv

Pressemelding | 10-09-2020 11:00

Hans-Erik Lind (45) er utnevnt til ny administrerende direktør for Nordea Liv i Norge.

Lind har vært ansatt i Nordea siden 2000, og arbeider nå som nordisk leder innen forretningsutvikling på bedriftsmarkedet.

-Vi er svært fornøyde med å få Hans-Erik inn som ny leder for Nordea Liv i Norge. Han har en sterk profil med bred digital erfaring og kompetanse i forhold til kunders behov ikke minst på bedriftssiden, sier leder for Asset og Wealth Management og adm. direktør for Nordea Norge, Snorre Storset.

Nordea Liv er i en sterk vekstfase, og har i løpet av de siste årene utvidet kundeporteføljen. I tillegg til organisk vekst, ble det i juli kjent av Nordea Liv vil kjøpe pensjonsporteføljen på 4,2 milliarder kroner fra Frende Forsikring.

-Pensjonsmarkedet er i endring, hvor flere ser behovet for å ta grep for å sikre sin egen pensjonstilværelse. I løpet av kort tid vil også Egen pensjonskonto bli introdusert, noe som både setter krav til og åpner muligheter for aktørene i pensjonsmarkedet. Vår ambisjon er å levere markedet beste kundeopplevelse, digitalt som fysisk, samt en solid forvaltning for våre kunder, sier Lind.

-Nordea Liv er i sterk utvikling, og pensjonsmarkedet går nå inn i en spennende fase. Hans-Erik får jobben med å skape morgendagens løsninger, og videreføre den gode utviklingen Nordea Liv har, sier Storset.

Hans-Erik Lind vil starte som adm. direktør i Nordea Liv fra 1. oktober.

-Jeg ønsker samtidig å rette en stor takk til Vibeke Siljan Krohn som har fungert som adm. direktør for Nordea Liv det siste halvåret, og gjort en svært god jobb, sier Storset.


Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet og er Norges tredje største private livselskap. Nordea Liv tilbyr tjenestepensjon til bedrifter samt livs- og pensjonsforsikringer til privatpersoner.

For mer informasjon:
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør Nordea Norge, 40 88 23 73Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents

Pensjon og sparing
Pressemeldinger