Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Solid vekst for Nordea Liv

Pressemelding | 23-10-2020 09:00

Nordea Liv vokser og har økt markedsandelen med fire prosent de to siste årene. Ambisjonen er videre vekst også fremover.

– Vi vokser og tar markedsandeler. Vi har et godt tilfang av nye kunder og det tar vi som en bekreftelse på at vi gjør noe riktig, sier Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv.

I juli i år ble det kjent at Nordea Liv overtar pensjonsporteføljen til Frende. Overtagelsen er nå godkjent av Konkurransetilsynet og Finanstilsynet og migrasjonen vil skje 1. november i år.
– Overtakelsen av pensjonporteføljen til Frende øker vår markedsandel innenfor innskuddspensjon med omtrent 1,5 prosent poeng og porteføljen vår med 4,5 milliarder kroner. Det gir oss en markedsandel på omtrent 16 prosent, sier Lind.
Han understreker at Nordea Liv ikke skal stoppe der.
– Vi sikter på videre vekst, og det skal vi klare ved å levere gode kundeopplevelser, gjøre pensjon enkelt og forståelig og ved å fortsette å levere god avkastning på pensjon. Vi skal være en attraktiv partner og gjøre en forskjell for kundene våre, sier han.

150 milliarder kroner
En annen milepæl dette kvartalet er at kapital til forvaltning har passert 150 milliarder kroner.
– Det er en økning på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og en økning på 6 prosent hittil i år. Økningen kommer både som følge av god markedsutvikling, samt ny kapital, sier Lind.
Nordea lanserte innskuddsfondene Nordea Bærekraft i fjor sommer. Det har vært stor interesse fra kundene og innskuddsporteføljen har nå etter kort tid 3,5 milliarder kroner under forvaltning.  
– Det har vært bra respons og vi tror flere vil gå over til til bærekraftig pensjon, sier Lind.

Avkastningen har også vært god for Nordea Bærekraft-fondene. Nordea Bærekraft 100 og Nordea Bærekraft 50 har hatt en avkastning i kvartalet på henholdsvis 7,8 prosent og 4,8  prosent. Avkastningen hittil i år har vært 11,1 prosent på Nordea Bærekraft 100 og 6,6 prosent på Nordea Bærekraft 50.
– Vi er stolte og glade for at vi kan levere så god avkastning til kundene våre. Det er selvfølgelig et resultat av god markedsutviklingen, men også solid kompetanse hos oss som har båret frukter over tid. Vi ser at bærekraftige fond gir god avkastning og det er flere og flere kunder som velger dette, sier Lind.

Resultat per tredje kvartal
Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per tredje kvartal på 631 millioner kroner, mot 483 millioner kroner i samme periode i 2019. Selskapet har hatt en god vekst i premieinntekter. Per september utgjorde premieinntektene 14,7 mrd kroner mot 12,4 mrd kroner året før. Forvaltnings-kapitalen for selskapet har vokst med  11 prosent siste 12 måneder og utgjør 151 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
Verdijustert og realisert avkastning for kollektiv porteføljen utgjør henholdsvis 3 prosent og 3 prosent per 3. kvartal.  Avkastningen på selskapsporteføljen utgjør 2 prosent.

Risikoresultatet utgjør 112 millioner kroner og administrasjonsresultatet utgjør 324 millioner kroner per tredje kvartal. Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde soliditetskapitalen 18,8 milliarder kroner. Solvensgraden per september var 209 prosent med overgangsregler og 129 prosent uten overgangsregler.

    
For mer informasjon

Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30
   
   


 
Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.
   
www.nordea.com 

Documents

Pensjon og sparing
Pressemeldinger