Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea blir med i Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Pressemelding | 16-12-2020 08:00

Nordea tar et viktig steg videre for å styrke arbeidet med sporing og måling av bankens risiko for og innvirkning på klimaendringer ved å bli en del av bransjesamarbeidet Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Dette bygger opp under Nordeas forpliktelse til å ha en utlåns- og investeringsportefølje som er i tråd med klimamålene i Parisavtalen.

Banker spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer og overgangen til en lavkarbonøkonomi. Nordea offentliggjør i dag at banken har blitt en del av PCAF, et globalt partnerskap av finansinstitusjoner som samarbeider om å utvikle og implementere en felles metode for hvordan vi evaluerer og offentliggjør utslipp av drivhusgasser knyttet til våre lån og investeringer.

– Vi har forpliktet oss til å jobbe sammen med kundene våre for å tilpasse oss klimamålene i Parisavtalen. PCAF gir oss et viktig verktøy i dette arbeidet, nemlig en konsekvent og standardisert utregningsmetode for å måle utslippene vi finansierer, sier Ylva Hannestad, nestleder av Group Sustainable Finance.

Se nordea.com for mer informasjon om Nordeas bærekraftarbeid.

Om PCAF

  • PCAF ble etablert globalt i 2019 og er et samarbeid for standardisering av utregningen av karbonregnskap i finanssektoren. Målet er en felles tilnærming til evaluering og offentliggjøring av utslipp av drivhusgasser som finansieres ved hjelp av lån og investeringer.
  • Partnerskapet består av 90 finansinstitusjoner over hele verden og representerer verdier for nesten USD 19 000 milliarder.
  • Finansinstitusjonene i PCAF tar det første nødvendige steget for å vurdere klimarelaterte risikoer, fastsette mål som er i tråd med Parisavtalen, og utvikle effektive strategier for å avkarbonisere samfunnet.
    Se https://carbonaccountingfinancials.com for mer informasjon.
     

For mer informasjon:
Ylva Hannestad, nestleder av Group Sustainable Finance, +46 733577416
Group Communication, +358 104 168 023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 
Nordea er en ledende nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Pressemeldinger
Bærekraft