Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Rekylen kommer

Pressemelding | 27-01-2021 09:00

Det er fortsatt grunn til å være optimistiske på økonomiens vegne, til tross for at det akkurat nå er nitrist. Det er hovedbudskapet fra Nordeas økonomer i den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook». Vaksiner gir utsikter til at livet kan vende tilbake til en slags normal i løpet av sommeren. 

- Når aktivitetsknappen skrus på igjen, vil det gå raskt å få økonomien tilbake til en mer normal situasjon, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Norsk økonomi har hentet inn store deler etter det kraftige tilbakeslaget vi fikk i fjor vår. Nå faller imidlertid aktiviteten igjen som følge av virusmutasjoner og nye strenge smitteverntiltak. De neste ukene vil trolig mange på ny bli permittert og ledigheten kan stige en god del igjen. Men utsiktene på vaksinefronten gir fortsatt grunn til optimisme.

-Går alt etter planen vil vi ha fire forskjellige vaksinetyper tilgjengelig fra påske og muligheter til å vaksinere hele den voksne befolkningen før sommeren er over. Vi tror derfor at sommeren vil markere et definitivt vendepunkt for pandemien og dermed også økonomien, fortsetter Olsen.

Nordeas økonomer ser for seg at husholdningene vil stå bak rekylen i norsk økonomi. Den store sparebufferen som er bygd opp blant husholdningene og et sterkt ønske om å vende tilbake til normalen, legger til rette for kraftig vekst i tjenesteforbruket inn mot sommeren.

- Mange har nok ønsker om å ta igjen deler av det tapte. Rekylen for økonomien kan derfor bli kraftig. Historisk lave renter og romslig offentlig pengebruk vil også bidra til gjeninnhentingen i økonomien, sier Olsen.

2020 var et bra år for boligmarkedet i Norge til tross for koronaepidemien. Nordeas økonomer tror at den gode stemningen i boligmarkedet vil fortsette i 2021, men farten i boligmarkedet vil trolig avta etter hvert og boligprisene kan begynne å flate ut mot slutten av året. I de nye prognosene forventes det at Norges Bank vil heve renten i løpet av året.

- Slik vi vurderer de siste vaksinenyhetene, er vi ganske sikre på at normaliseringen vil komme tidligere enn Norges Bank har lagt til grunn. Det åpner for en første renteheving før året er omme, sier Olsen.

Kronekursen styrket seg betydelig mot slutten av fjoråret og inn i det nye året. Nordeas økonomer ser for seg at kronen etter hvert skal styrke seg ytterligere. Etter hvert som også verdensøkonomien henter seg inn vil oljeprisen kunne stige videre.

- På sikt ser vi gode argumenter for videre styrking av krona, sier Kjetil Olsen. Oljeprisen er en særs viktig driver for kronen, og høyere oljepriser vil gi en sterkere krone. Kronen vil også få støtte fra Norges Banks rentehevinger, avslutter Olsen.

Les rapporten her

  

For mer informasjon:

  

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen – mobil 97602917
Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen, mobil 40882373
 

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Economic Outlook
Pressemeldinger