Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea med mål om netto nullutslipp innen 2050

Pressemelding | 04-02-2021 06:45

Nordea har oppdatert planen sin om full integrering av bærekraft i forretningsstrategien med et langsiktig mål om å bli en bank med netto nullutslipp senest innen 2050. Nordea ønsker å utgjøre en forskjell sammen med kundene sine og gi dem muligheten til å ta bærekraftige valg som bidrar til samfunnet gjennom klimatiltak og sosial påvirkning.

Nordeas ambisjon er å være en bank med netto nullutslipp senest innen 2050. For å nå dette målet har Nordea satt et delmål om en reduksjon av karbonutslipp fra bankens utlåns- og investeringsporteføljer på 40–50 % innen 2030. Nordea vil også redusere egne CO2-utslipp med minst 50 % og oppnå netto positivt CO2-bidrag innen 2030. Målene tar utgangspunkt i tall fra 2019.

– Vi vil levere på målene ved å støtte kundene våre og jobbe sammen med dem mot en bærekraftig utvikling og ved å sikre at vi har en plan for sektorer med en betydelig klimapåvirkning, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

Som en ledende nordisk totalbank spiller Nordea en sentral rolle i å være en støttende og inspirerende aktør i overgangen til en klimanøytral økonomi, der utlåns- og investeringsaktiviteter er av stor betydning.

Bærekraft er integrert i Nordeas forretningsstrategi og underbygges av målbare mål, solid eierstyring og et av markedets største tilbud av bærekraftige produkter.

Støtte kundene i overgangen til en bærekraftig økonomi

Nordea har forpliktet seg til å tilpasse forretningsstrategien slik at den er i tråd med FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen. Nordea har dessuten en like stor forpliktelse til å hjelpe kundene med å nå disse målene.

– Vi vil være en aktiv bank og en drivkraft i overgangen til en bærekraftig økonomi. Økt etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester er bra for samfunnet og virksomheten vår. Vi ønsker å bidra til endringer som er til det beste for samfunnet – ikke bare for vår egen del, men for fremtiden og fremtidige generasjoner, sier Frank Vang-Jensen.

For mer informasjon:

Anders Langworth, leder av Group Sustainability, +46 72-2155434
Group Communications, +358 104 168 023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)


Nordea er en ledende nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Pressemeldinger
Bærekraft